Sianel / 28 Hyd 2022

Enillwyr y Gystadleuaeth Calan Gaeaf

Calan Gaeaf Hapus i chi!

Cawsom lawer o ymatebion i’n cystadleuaeth ffotograffiaeth Calan Gaeaf – diolch i bawb a anfonodd eu lluniau arswydus i mewn!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai ein henillydd yw Lowri Cook a’r pedwar sy’n dod yn ail yw: Barry Hogan, Dylan Bowen, Simon Brown a Francesca Canty.

Byddwn yn anfon gwobrau at ein henillwyr dawnus dros y dyddiau nesaf, llongyfarchiadau!

Roedd yn anodd iawn i’r tîm yma yn Ffotogallery ddewis ein henillwyr a diolch o galon i bawb a anfonodd eu lluniau i mewn. Gallwch weld y ceisiadau i gyd ar ein gwefan yn eu horiel ar-lein eu hunain yma: