Sianel / 29 Maw 2022

Cylchlythyr mis Mawrth


Nodyn atgoffa am ddigwyddiad: Tro a Sgwrs / Dangos Ffilm

Dydd Sadwrn 9 Ebrill, 1-5pm

Ymunwch â ni i fwynhau prynhawn o ddigwyddiadau arbennig i nodi cau’r arddangosfa, ‘What Photography & Incarceration have in Common with an Empty Vase’. Bydd Edgar Martins yn ymuno â ni ar y diwrnod i gael tro a sgwrs o amgylch yr arddangosfa, ac yn dilyn hynny byddwn yn dangos ei ffilm ‘The Life and Death of Schrödinger’s Cat’.

Nodwch os gwelwch yn dda, byddwn yn dangos y ffilm yn ein llyfrgell ac felly bydd y lleoedd yn gyfyngedig. Mae angen cadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn, ac mae’r tocynnau ar gael yma.

Mwy o wybodaeth

Taith rithiol

Os na allwch deithio i’r oriel cyn i’r arddangosfa gau, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i’r arddangosfa’n rhithiol drwy gymryd ein taith 360° ddiweddaraf o’r oriel!

Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Cau Prydain Anweledig: Yr Ynys Wahanedig Hon

Ar ddydd Sadwrn 19 Chwefror cawsom ddiwrnod o ddigwyddiadau i nodi diwedd yr arddangosfa Prydain Anweledig: Yr Ynys Wahanedig Hon. Mae’r rhain ar gael yn awr i’w gwylio ar-lein felly gallwch ddal i fyny os nad oeddech wedi gallu mynd ar y diwrnod.

Mwy o wybodaeth

Llyfr y mis – Rites and Traces gan Robert Greetham (copïau wedi eu llofnodi)

Mae Rites and Traces yn newydd i’r siop lyfrau ac yn waith llyfr wedi ei hunan-gyhoeddi gan gyn Gyfarwyddwr Ffotogallery Robert Greetham. Mae’r prosiect yn archwilio themâu ffydd a thraddodiad gan ddefnyddio cyfuniad o ffotograffau a phaentiadau i ddogfennu digwyddiadau Semana Santa (wythnos sanctaidd) pan oedden nhw’n digwydd yn Malaga rhwng 2004 a 2008. Mae copïau wedi eu llofnodi ar gael yn yr oriel ac ar-lein.

Mwy o wybodaethEfallai hefyd bod gennych ddiddordeb yn y pethau hyn:© Yushi Li

Galwad am geisiadau: Arddangosfa Ffotograffiaeth Ryngwladol 164

Gall ffotograffwyr a gwneuthurwyr delweddau o bob oed gyflwyno eu gwaith i Arddangosfa Ffotograffiaeth Ryngwladol RPS. Rydym yn annog ffotograffwyr drwy’r byd i gyd, boed y rheiny’n ffotograffwyr newydd, rhai sy’n dod i’r amlwg neu rai sydd wedi hen sefydlu, i wneud cais i’r Arddangosfa. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mai.

Mwy o wybodaeth

© Kirsty Mackay

Gwobr Goffa Rebecca Vassie 2022

Mae’r ceisiadau’n agored ar gyfer Gwobr Goffa Rebecca Vassie 2022, sef bwrsari ariannol i ffotograffydd proffesiynol wneud prosiect ffotograffiaeth naratif. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 8 Ebrill.

Mwy o wybodaeth

Immersdiff yn labordy CultVR

Bydd detholiad o ffilmiau rhyngwladol arobryn sy’n gwthio ffiniau’r sinema cryndo cyflawn yn cael eu dangos ar 7 a 9 Ebrill. Mae angen archebu

Mwy o wybodaeth

Female in Focus

Mae Female in Focus yn ôl ar gyfer ei bedwaredd gyfres ac mae’n dathlu gwaith ffotograffwyr benywaidd o’r radd orau drwy’r byd i gyd. Gwnewch gais er mwyn cael cyfle i arddangos eich gwaith yn y DU a'r Unol Daleithiau. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 7 Ebrill

Mwy o wybodaeth