Sianel / 12 Ebr 2021

Ffotograffiaeth ac... A Woman’s Work

Bydd cyflwyniadau gan gydweithfa artistiaid Maternal Fantasies (Yr Almaen), Miriam O'Connor (Iwerddon) ar fenywod mewn ffermio, Tonje Bøe Birkeland (Norwy) am ei phrosiect The Characters, Kaunas Photo Gallery (Lithwania) ar ffotograffiaeth a gwaith menywod yn y cyfnod ôl-Sofietaidd, Gallery of Photography (Iwerddon) a Ffotogallery (Cymru) ar dirlun newidiol gwaith merched yn Ewrop, a’r deuawd artist/curadur Whack 'n' Bite (Ffindir). Hefyd, bydd lansiad y cyhoeddiad etifeddol A Woman's Work a chyfle i drafod y materion sy’n codi o’r prosiect 2018-21 hwn gan Ewrop Greadigol.