Sianel / 4 Ebr 2022

Taith Rithiol: Edgar Martins

Mae Yr hyn sydd gan Ffotograffiaeth a Charchariad yn Gyffredin â Fâs Wag yn gorff amlweddog o waith a ddatblygwyd o gydweithrediad â Grain Projects a Charchar Ei Mawrhydi Birmingham (y carchar categori B mwyaf yn y DU yng Nghanolbarth Lloegr), y carcharorion yno, eu teuluoedd yn ogystal â myrdd o fudiadau ac unigolion lleol eraill.

Gan ddefnyddio cyd-destun cymdeithasol carchariad fel dechreubwynt, mae Martins yn archwilio’r cysyniad athronyddol o absenoldeb, ac yn mynd i’r afael ag ystyriaeth ehangach statws y ffotograff pan fo cwestiynau ynghylch gwelededd, moeseg, estheteg a dogfennaeth yn croestorri.