Sianel / 26 Tach 2022

Taith Rithwir: Ffocws

Taith Rithwir: Ffocws

Taith Rithwir

Ffocws

Various Artists

Ymchwilio

Mae Ffocws yn rhan o genhadaeth Ffotogallery i gefnogi artistiaid sy'n dechrau ar eu gyrfaoedd neu sy'n dechrau dod i'r amlwg. Ei nod yw arolygu'r graddedigion diweddar sydd wedi astudio'r celfyddydau gweledol yng Nghymru yn ogystal â chynnig cyfleoedd i'r rheiny sydd heb fod mewn addysg gelf a chreadigol ffurfiol. Trwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, mae Ffotogallery yn cyflwyno gwaith deuddeg artist gwych sy'n herio'r broses a'r cyfrwng ffotograffig a chymhwysiad ffotograffiaeth. Mae Ada Marino, Alice Durham, Billy H. Osborn, Ed Worthington, Dione Jones, Laurentina Miksys, Laurie Broughton, Kerry Woolman, Jack Winbow, Pinar Köksal, Paris Tankard, a Ross Gardner yn creu gwaith sy'n ysbrydoli dehongliadau a safbwyntiau newydd. Yn ogystal ag arddangos eu gwaith yn sefydliad ffotograffig arweiniol Cymru, caiff yr artistiaid eu cefnogi gan raglen ddatblygu broffesiynol chwe mis wedi'i theilwra.