Hires

Hires

Cadwch mewn cysylltiad i glywed am ein digwyddiadau a'n newyddion diweddaraf

Huriwch le ar ein safle

Mae ystafell lyfrgell ac oriel olau hyfryd Ffotogallery ar gael drwy’r flwyddyn gron i’w hurio ar gyfer digwyddiadau cymunedol, sesiynau gweithdy, diwrnodau cwrdd i ffwrdd, a rhagor.

Mae’r oriel yn fan unigryw ar gyfer digwyddiadau rhwydweithio, lansiadau’r wasg neu weithgareddau cymunedol, ac mae ein llyfrgell yn cynnig lle preifat ar gyfer cyfarfodydd, diwrnodau cwrdd i ffwrdd neu adolygiadau portffolio.

Dyma rai o’r cyfleusterau:

  • Cegin i’w defnyddio
  • Wifi
  • Lle cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Sgrin daflunio a thaflunydd tafliad byr i’w defnyddio yn ystod dangosiadau ffilm, cyflwyniadau, ac ati
  • Sgrin ryngweithiol Samsung Flip ar gyfer cyfarfodydd llai neu sesiynau cynllunio yn ein llyfrgell
  • Seddi i hyd at 50 o bobl

Y nifer fwyaf a argymhellir yn y galeri yw 200 o bobl (yn sefyll), a 30 yn y llyfrgell.

Dyma’r prisiau hurio:

Cyfradd fesul awr / Cyfradd fesul diwrnod

Oriel: £50 + TAW / £300 + TAW

Llyfrgell: £30 + TAW / £180 + TAW

Gallwn gynnig gostyngiadau i elusennau a grwpiau a arweinir gan y gymuned.

Anfonwch e-bost i [email protected] i drafod pecyn hurio a fydd wedi ei deilwra’n arbennig i chi, ac unrhyw gwestiynau sydd gennych. Rydym yn hapus i bobl hurio am nifer o ddiwrnodau, a byddwn yn ystyried y ceisiadau hyn yn ôl yr achos unigol.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r prisiau uchod yn cynnwys hurio’r oriel ar gyfer arddangosfeydd.

Cysylltwch â Ni

029 2034 1667