Dysgu

Cyrsiau

Mae Ffotogallery yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn ffotograffiaeth a chyfryngau digidol sy’n addas ar gyfer pob gallu, ac sy’n hawdd eu bwcio ar ein gwefan yn y fan yma.

Prosiectau

Mae Addysg Ffotogallery yn gweithio gydag ysgolion, elusennau, llywodraeth leol ac asiantaethau addysg, ynghyd â chleientiaid masnachol, i ddyfeisio a chynnal projectau creadigol graddfa-fawr â chyswllt cymdeithasol. Gydag artistiaid a phersbectifau newydd wrth graidd pob project, anogir cyfranogwyr i ymdrin â lle, hunaniaeth, hanes a chymdeithas gan ddefnyddio ffotograffiaeth, fideo a chyfryngau digidol o fewn rhaglen ddysgu strwythuredig. Mae’r canlyniadau’n cynnwys arddangosfeydd a chyhoeddiadau yn ogystal â chynnyrch rhithwir fel amgylcheddau digidol, gemau ac adnoddau ar-lein.

Tŷ Turner
Heol Plymouth
Penarth
CF64 3DH

029 2034 1667

Ysgolion & Cholegau

Gall Addysg Ffotogallery gynnig taith arddangosfa 30-munud yn rhad ac am ddim, gan alluogi disgyblion i fynd i’r afael â’n harddangosfeydd cyfnewidiol, a’u helpu i fagu hyder ynglŷn â bod yn amgylchedd yr oriel a dehongli celf gyfoes. Gallwn hefyd gynnig gweithdai ymarferol pwrpasol yn y celfyddydau digidol ar gyfr grwpiau o bob oed a gallu.

Gall Addysg Ffotogallery ddyfeisio a chynnal gweithdai ar gyfer dosbarthiadau a grwpiau yn Nhŷ Turner mewn amryw o bynciau. Gellir llunio’r gweithdai i ateb gofynion y cwricwlwm, yn cynnwys taith dywysedig o’r arddangosfa, ymarferion ymarferol yn defnyddio camerâu, cyfrifiaduron a meddalwedd, a thrafodaeth a syniadau ar gyfer gweithgareddau yn y stafell ddosbarth. Prisiau o £175.