Artist

Abby Poulson

Portrait of Abby Poulson

Mae Abby Poulson yn artist ffotograffau a aned ac a fagwyd yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Mae hi’n defnyddio technegau heb gamera, prosesau argraffu amgen, gosodwaith a cherflunio, ac ar hyn o bryd mae ei gwaith yn archwilio tirwedd leol ei mamwlad, ac mae hi hefyd yn ymateb i bryderon amgylcheddol, a syniadau am fywyd gwledig, treftadaeth, cof a lle. Mae Abby hefyd yn guradur wrth ei gwaith, a chanddi frwdfrydedd mawr ynghylch datblygu rhwydweithiau creadigol yng nghefn gwlad i artistiaid sy’n dod i’r amlwg, ac mae ei gwaith wedi cael sylw ac wedi cael ei gyhoeddi yn eang.

Gwefan | Instagram

Gallery

The Gathering Ground

Mae’r gweithiau hyn yn ymchwiliad personol mewn ymateb i’r cynnydd mewn annibyniaeth ym mamwlad yr artist, a’i chysylltiad hanesyddol â dŵr. Mae gan Gymru dri phrif gyflenwad dŵr sy’n darparu dŵr ar draws y ffin. Achosodd y gwaith o adeiladu’r cronfeydd hyn niwed i gymdeithas a diwylliant yng Nghymru, oherwydd collwyd cartrefi a chymunedau er mwyn cronni dŵr i genedl arall. Trwy gyfrwng materoliaeth, proses ac ystyriaeth, mae’r gweithiau hyn yn canolbwyntio ar arwyddocâd y dŵr hwnnw.

Sut mae’r dŵr hwn wedi effeithio ar y tir yn y gorffennol?

Sut y bydd hyn yn effeithio ar Gymru yn y dyfodol?