Artist

Alina Kisina

Portrait of Alina Kisina

Mae Alina Kisina yn artist o ffotograffydd Wcranaidd-Prydeinig sy’n byw a gweithio yn y Deyrnas Unedig. Wrth galon ei gwaith mae ymgais i ffeindio cytgord mewn anrhefn drwy’r rhinweddau dynol elfennol ac oesol hynny sy’n ein cario y tu hwnt i leoliad, rhyw a chefndir cymdeithasol.
Mae gwaith Alina wedi cael ei arddangos ledled y byd. Dangoswyd ‘Children of Vision’ fel arddangosfa unigol yng Nghyfadeilad yr Amgueddfa Gelfyddyd a Diwylliant Cenedlaethol yn Kiev yn Wcráin yn 2017 a 2018. Ymysg arddangosfeydd unigol eraill ganddi mae: ‘City of Home’ a ddangoswyd yn Street Level Photoworks yn Glasgow a’r Light House Media Centre yn Wolverhampton a hefyd yng ngŵyl FORMAT International Photography Festival yn Derby, yn ogystal â mewn gwyliau yn Singapore a Syria. Mae addysg ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ganolog i ymarfer artistig Alina. Bu’n ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Wolverhampton ac yng Ngholeg Celf a Dylunio Duncan of Jordanstone. Ar hyn o bryd mae Alina’n dal i gyflwyno sgyrsiau cyhoeddus, cynnal adolygiadau portffolio a gweithdai cyfranogol gydag ysgolion a grwpiau eraill.