Artist

Gilbert Sabiti

Portrait of Gilbert Sabiti

Rwy’n ddylunydd graffeg llawrydd aml-ddisgyblaethol wedi fy seilio ym Mryste. Mae llawer o’r gwaith a wnaf wedi ei sbarduno gan y cynnwys a’r stori. Yn ei hanfod, mae adrodd stori wrth wraidd fy nghreadigedd ac mae hynny wedi ei ysbrydoli’n bennaf gan faterion byd. Rydw i’n defnyddio cyfryngau golygyddol a theip i ddarparu’r cynnwys, yn bennaf ar ffurf e-gronau.