Board

Jack Arthur

Portrait of Jack Arthur

Mae Jack wedi treulio dros 5 mlynedd yn gweithio ym meysydd Gwasanaethau Ariannol a Chyllid a Thechnoleg (Fintech). Mae wedi dal amryw o swyddi datblygu busnes, strategaeth ac arloesi digidol. Ar hyn o bryd mae’n byw a gweithio ym Mharis lle mae’n gyfrifol am holl agweddau datblygu busnes y platfform cymharu arlein, Lelynx.fr. Cyn hynny, bu’n gweithio i Confused.com a’r Admiral Group yn y Deyrnas Unedig. Mae Jack hefyd yn aelod o rwydwaith greadigol Celfyddydau a Busnes Cymru.