Board

Mathew Talfan

Portrait of Mathew Talfan

Mathew yw’r Pennaeth Strategaeth yn Severn Screen, un o gwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu blaenllaw Cymru. Mae ei gefndir ym myd y diwydiannau creadigol a diwylliannol, ac mae ganddo brofiad sy’n cwmpasu meysydd darlledu, hysbysebu, dylunio, celfyddydau gweledol, celfyddydau perfformio ac addysg uwch. Yn ogystal, roedd yn un o gyd sefydlwyr Photomarathon UK – digwyddiad ffotograffig blynyddol a gynhaliwyd yng Nghaerdydd rhwng 2004 a 2015, ac mae’n Gymrawd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.