Artist

Paul John Roberts

Portrait of Paul John Roberts

Mae Paul John Roberts, sydd wedi'i seilio yn Ne Cymru, yn ffotograffydd sy'n gweithio'n rhyngwladol, gyda ffocws ar Brydain, Ffrainc a Sbaen. Mae'n arbenigo mewn ffotograffiaeth perfformiad a phortreadau masnachol, golygyddol a dogfennol. Mae ei weithiau diweddar wedi cynnwys ‘Submission, Suffering and Ecstasy’, a arddangoswyd yn Reggio Emilia, Yr Eidal, a ‘Sepsis Story’, pan fu'n gweithio gydag Ymddiriedolaeth Sepsis y DU i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr hwn er mwyn arbed bywydau, gwella canlyniadau i oroeswyr a chefnogi'r rheiny sydd wedi eu heffeithio gan sepsis.