Prosiect

Lliwiwch fy Meddyliau

Project gwe cyfranogol ‘Masg Darn o Feddwl’

Cliciwch yma i argraffu a thorri allan fasg meddwl du-a-gwyn Karen Ingham, a’i liwio a’i addasu, gan drawsnewid ei meddyliau hi i’ch meddyliau chi. Fe’ch gwahoddir i dynnu llun ohonoch chi’ch hun yn gwisgo’r masg, a’i ddanfon at [email protected] i’w ychwanegu at oriel luniau’r cyfranogwyr.