Prosiect

Diffusion 2015: Looking for America

Y thema a ddewiswyd ar gyfer Diffusion 2015 yw Chwilio am America, sef ymchwiliad traws-ddisgyblaethol i statws ac ystyr presennol y ‘Freuddwyd Americanaidd’ mewn perthynas â phrofiadau yng Nghymru, America gyfoes, a gweddill y byd.

Yn cael ei gynnal mewn lleoliadau ar draws Caerdydd a thu hwnt, mae’r ŵyl yn rhaglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyriadau, dangosiadau ffilm, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn gofodau a mannau go iawn a rhithwir. Bydd yr ŵyl yn defnyddio cyfryngau traddodiadol a newydd i greu presenoldeb gweledol cryf ar draws lleoliadau presennol a mannau o’r newydd.