Prosiect

Profiad Diffusion

Profiad Diffusion
© Kirill Smolyakov

Datblygodd Adran Addysg Ffotogallery gynllun Profiad Diffusion i fod yn elfen ar-lein ganolog o Diffusion, Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd. Mae’r cynllun yn cynnig profiad rhithwir cyffrous o’r ŵyl: yr arddangosfeydd, y digwyddiadau a’r dadleuon ynghyd â’r bobl, y lleoliadau a sesiynau ledled y ddinas ar blatfform ar-lein sy’n cynnwys cyfoeth o ddeunydd ffilm, ffotograffiaeth, darluniau, testun a chynnwys o gyfryngau cymdeithasol – eich trydar, eich lluniau, eich profiadau. Drwy gydol yr ŵyl, fe weithiom ni gyda thîm dogfennu gwirfoddol i gofnodi’r ŵyl gyntaf – mis llawn dop a gwledd weledol – a chreu yn y broses archif unigryw i’r ŵyl a’i chynulleidfa.

© Kirill Smolyakov

“Dw i’n teimlo fel taswn i wedi bod yn Diffusion fy hun o ganlyniad i we-fan ryngweithiol drawiadol yr ŵyl. Adnodd anhygoel, hawdd-i’w-ddefnyddio ac mor dechnolegol flaengar ag y gallech chi ddychmygu!”

Patricia Lay-Dorsey, Artist, Detroit, UDA