Prosiect

Ffotoview

Yn 2019, rydym yn ail lansio Ffotoview, sef calendr misol ar-lein sy’n dangos gwaith diweddar gan artistiaid llwyddiannus a gomisiynwyd sy’n gwneud gwaith ar hyn o bryd i’r prosiect ‘The Place I Call Home’. Mae hwn yn rhan o fenter sydd ar waith drwy’r Gwlff cyfan rhwng Ionawr 2017 a Mawrth 2020 i greu cyfleoedd newydd i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth a pharch drwy rannu a gwerthfawrogi diwylliant, hanes a threftadaeth y Gwlff a’r Deyrnas Unedig. Mae’r artistiaid i gyd naill ai’n wladolion o Gyngor Cydweithredol y Gwlff (GCC) sy’n gweithio neu’n byw ym Mhrydain, neu’n wladolion Prydeinig sy’n byw neu’n gweithio yn nhaleithiau GCC: Kuwait, Oman, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Bahrian, Quatar a Saudi Arabia.

Yr artist dan sylw fis yma yw Mohammed Al-Kouh.