Digwyddiad / 8 Awst 2024

Sgrinio Ffilm: HumaniTree

Mae "HumaniTree: A Story of Us Humans" yn ffilm ddogfen 90 munud sy’n torri tir newydd. Mae’n edrych ar daith y ddynoliaeth o wreiddiau Affricanaidd i wareiddiadau byd-eang. Wrth i’r Ddaear wynebu heriau critigol oherwydd gweithgarwch dynol, mae’r ffilm yn archwilio esblygiad diwylliannol ac arloesiad, gan gynnig gobaith am well yfory. Dan arweiniad y Cyfarwyddwr Nuakau Aru, mae tîm o ddeg gwneuthurwr ffilmiau hynod frwdfrydig o Dde Cymru yn cydweithio ag Urban Circle Newport a Black Nine Films i ddatgelu’r gorffennol a rannwn a chwalu mythau, gan gyflwyno portread bywiog o’r teulu dynol.

Bydd rhai o wneuthurwyr y ffilm yn ei chyflwyno, a bydd cyfle hefyd i gael sesiwn Holi ac Ateb.