Arddangosfa / 19 Mai – 19 Meh 2021

Nifer i Leisiau, Un Genedl 2

Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Mohamed Hassan
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© John Manley
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Robert Law
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Antonia Osuji
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Jo Haycock

Abby Poulson, Antonia Osuji, Cynthia MaiWa Sitei, Ethan Beswick, Jack Osborne, Jo Haycock, John Manley, Kaz Alexander, Lucy Purrington, Matthew Eynon, Mohamed Hassan, Robert Law.

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi y bydd Ffotogallery yn ail agor ei ddrysau i’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 19 Mai 2021 fel bod ymwelwyr yn gallu mwynhau Nifer o Leisiau, Un Genedl 2, sef arddangosfa sy’n cyflwyno golwg fwy optimistaidd ar ddyfodol Cymru. Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith deuddeg o ffotograffwyr dawnus sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Mae’n dangos cyfoeth ac amrywiaeth daearyddiaeth, diwylliant a chymdeithas y genedl, mewn cyfnod o ansicrwydd a newid mawr.

Yn ystod y Cyfnod Clo, gwahoddodd Ffotogallery ffotograffwyr proffesiynol ar hyd a lled Cymru i enwebu ffotograffwyr, myfyrwyr ac artistiaid y mae eu gwaith yn cynnig cipolwg ar fywyd cyfoes ac yn cynrychioli ehangder y ddawn sydd i’w chael yng Nghymru ac sy’n haeddu cael ei gweld yn ehangach. Dewiswyd deuddeg o artistiaid ledled Cymru, sy’n adlewyrchu amrywiaeth eang o bynciau a gwahanol agweddau ar ffotograffiaeth. Mae David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery, yn esbonio:

“Trwy gyfrwng yr arddangosfa hon ac yn y gwaith sydd i ddod gan Ffotogallery, rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwerthfawrogi’r rôl y mae pobl o bob rhan o’n cymdeithas yn ei chwarae i greu Cymru liwgar ac egnïol. Gwyddom y bydd y celfyddydau yng Nghymru’n gryfach, yn fwy cyffrous ac yn berthnasol i fwy o bobl os byddwn yn croesawu amrywiaeth. Rydym yn annog cyfranogaeth y cyhoedd ac ymgysylltiad â’r gynulleidfa yn frwd iawn gyda’r materion sy’n codi o’r arddangosfa”.

Mae’r arddangosfa wedi bod yn bosibl diolch i gymorth Cronfa Adferiad Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd wedi galluogi i Ffotogallery hefyd wneud ei oriel yn ddiogel rhag Covid ac yn groesawgar i ymwelwyr.

Cychwynnodd y rhaglen Nifer o Leisiau, Un Genedl ei bywyd fel arddangosfa deithiol a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Ffotogallery a Senedd Cymru, i ddathlu 20 mlynedd o ddatganoliad yng Nghymru.

Mae’r oriel yn cydymffurfio’n llawn â’r gofynion diogelu rhag COVID. Dylid gwisgo masgiau wyneb bob amser o fewn yr adeilad heblaw bod y gwisgwr wedi’i eithrio, ac mae hylif diheintio’r dwylo ar gael drwy’r adeilad cyfan. Rydym yn annog ymwelwyr i lawrlwytho Ap COVID-19 y GIG a sganio’r cod QR wrth fynd i mewn i’r oriel.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ymweld, yna mae croeso i chi gysylltu â ni ar [email protected] neu 029 2034 1667.

Gallery

Taith Rithwir - Many Voices, One Nation 2