Prosiect

Llyfrau braslunio

Cymrwch gip ar lyfrau braslunio Mike er mwyn cael golwg ar esblygiad ei syniadau o’r darluniau cychwynnol a’r gwaith ymchwil i’r gwaith celfyddydol gorffenedig.

Mike Perry - Sketchbooks from Ffotogallery on Vimeo.