Prosiect

Momentwm


Mewn cydweithrediad ag engage Cymru a’r artist Heloise Godfrey Talbot, bu Ffotogallery yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc yn Bespoke Education. Mae Bespoke Education yn gweithio gyda phobl ifanc nad ydynt mewn addysg brif-ffrwd, mewn amgylchedd diogel a chefnogol, gyda chymhareb staff i ddisgyblion uchel.

Bu’r grŵp yn gweithio gyda Godfrey Tablot am gyfnod o ddeg wythnos i gynhyrchu arddangosfa gyhoeddus a darn sain, y gellir ei glywed isod. Gweithiodd y bobl ifanc tuag at Wobr Gelfyddydau hefyd, cymhwyster yn y celfyddydau a gydabyddir ledled y DU.

Roedd y project yn rhan o gynllun Momentwm, a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ar y cyd ag engage Cymru.