Arddangosfa / 10 Tach – 11 Rhag 2021

More Than A Number

Amina Kadous, Salih Basheer, Jacques Nkinzingabo, Nana Kofi Acquah, Sarah Waiswa, Brian Otieno, Maheder Haileselassie Tadese, Fatoumata Diabaté, Yoriyas Yassine Alaoui, Tom Saater, Wafaa Samir, Steven Chikosi

“We’re more than sand and the seashore, we’re more than numbers.”

- Bob Marley, Wake Up and Live, 1979

More Than a Number is an exhibition which looks to explore our thinking of an Africa caught between modernity and tradition, and how different cultures can produce meaning through images. It invites the audience to engage with the exceptional and thought-provoking work of 12 photographers from Africa. And encourages us to look deeply and clearly into the face of the individual in front of you and engage in a conversation. As Elbert Hubbard wrote, “If men could only know each other, they would neither idolise nor hate”.

Cultural difference and questions of identity within the ‘rights of recognition’ have, for many of the people who have been regulated to the margins of society, been front-line battles in establishing their identity and human worth (Hall, 1992). What happens when we neglect people’s material culture and not truly value it or represent it everywhere for everyone to engage with? And how can we as the audience, be that as individuals or cultural organisations, draw conclusions from what we already know and understand about Africa and Africans through a visual medium. And finally, how can we as cultural organisations in the West be more responsible in how we represent photography from Africa?

More Than a Number is centred around three themes: Representing Fearlessness, Zones of Contact, and Radical Sociality. Amina Kadous, Brian Otieno, Sarah Waiswa and Wafaa Samir’s projects offer highly subjective visions of African identity while exploring what true freedom and fearlessness in art looks like. Nana Kofi Acquah, Salih Basheer, Tom Saater and Yoriyas Yassine Alaouiteleport the audience into their zones of contact and explore the idea of remaking and reimagining our identities. Fatoumata Diabaté, Maheder Haileselassie Tadese, Steven Chikosi and Jacques Nkinzingabo’s projects remind of us of the importance of preserving and caring for our material culture, cultural heritage and its impact, especially in regard to questions of migration, decolonisation, belonging and experience.

Rights of representation need to happen and need to continue happening through a visual medium such as photography. Historically, to be seen and looked at - across race, gender and class - is a human right. Curated by Cynthia MaiWa Sitei, Creative Producer at Ffotogallery Wales.

Proffil Artistiaid

Portread o Amina Kadous

Amina Kadous

Mae Amina Kadous (g.1991) yn artist gweledol wedi ei seilio yn Cario, yn yr Aifft, sy’n archwilio cysyniadau am atgof. Mae hi’n credu ym myrhoedledd profiad. “Does dim yn para. Dim ond o gael eu pasio ymlaen mae cofnodion profiadau a gwrthrychau ac enydau’r byd corfforol yn para.” Mae hi’n ei disgrifio ei hun fel fforiwr syniadau, wedi ei gyrru gan ysbryd y chwilfrydig wrth iddi geisio deall yr ystyron a’r amwysedd cudd mewn bywydau, nid ei bywyd hi, drwy natur ryngweithiol y gwyliwr, y ffotograffydd, y gwrthrych a’r amgylchedd.

Mae Amina wedi arddangos ei gwaith mewn llawer o leoedd yn rhyngwladol ac yn lleol. Cafodd raglen ddogfennol AFAC y flwyddyn hon 2020-21. Cymerodd ran yn y ddeuddegfed ŵyl Ffotograffiaeth Eilflwydd Bamako a derbyniodd Wobr Centre Soleil d’Afrique am ei phrosiect ‘A Crack in the Memory of My Memory’. Yn ddiweddar, derbyniodd ddyfarniad Crybwylliad Arbennig y Beirniaid am chweched gyfrol y Rhaglen LCC, ac mae ei gwaith i’w weld ar hyn o bryd yn arddangosfa MACAAL ‘Welcome Home Vol. II’.

Portread o Salih Basheer

Salih Basheer

Mae Salih Basheer (g. 1995) yn adroddwr straeon / ffotograffydd llawrydd o Sudan sy’n canolbwyntio ar faterion cymdeithasol. Adroddodd am y chwyldroadau yn Sudan a’r tonnau o brotestiadau ar ôl i bobl oedd yn protestio yn Khartoum gael eu chwalu. Ers hynny, mae ei waith ffotograffiaeth wedi datblygu’n brosiectau mwy tymor hir.

Symudodd Salih i Cairo yn 2013 a derbyniodd ei Radd Bagloriaeth mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Cairo yn 2017. Cychwynnodd brwdfrydedd mawr Salih am ffotograffiaeth yn 2016, pan fu o gymorth iddo i’w ailddarganfod ei hun, ac y rhoddodd lais ac iaith iddo i’w fynegi ei hun yn llawn drwy iaith weledol ffotograffiaeth. Yn ogystal, mae byw yn Cairo wedi bod yn allweddol yn ei daith fel ffotograffydd.

Portread o Jacques Nkinzingabo

Jacques Nkinzingabo

Mae NKINZINGABO yn DJ, Cynhyrchydd Cerddorol a ffotograffydd a ddysgodd ei hun. Cafodd ei eni yn Kigali ac mae wedi ei seilio yno heddiw. Sefydlodd Sefydliad Celf Kwanda gyda’r bwriad o adeiladu cymuned ffotograffiaeth yn Rwanda drwy ei sefydlu, ei haddysgu, gwella eu gwybodaeth a hyrwyddo’r gymuned a’r diwydiant celf yn Rwanda mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol.

Sefydlodd Ganolfan Ffotograffiaeth Kigali, fel oriel a lle hyfforddi i alluogi i bobl
gyfnewid, myfyrio, cwrdd, gwrando, ac hefyd arfer a datblygu gwaith newydd. Mae ei waith yn canolbwyntio ar amrywiaeth ddiwylliannol, mudo, atgofion a materion yn
ymwneud â hunaniaeth, ac mae ei waith wedi cael ei arddangos drwy’r byd i gyd.

Portread o Nana Kofi Acquah

Nana Kofi Acquah

Fy enw yw Nana Kofi Acquah. Cefais fy ngeni yn Elmina, Ghana; 200 metr o’r fan lle adeiladwyd y castell caethweision cyntaf yn Affrica Is-Sahara. Cefais fy magu yn Tema ac Accra, ac yn 12 oed syrthiais mewn cariad â barddoniaeth, a pheintio yn fuan wedyn. Dechreuais ymddiddori mewn ffotograffiaeth pan weithiais yn y byd hysbysebu. Cefais lwyddiant fel ffotograffydd masnachol ond sylweddolais yn sydyn iawn y gallwn wneud mwy gyda fy ffotograffau na gwerthu sebon a rhyw. Heddiw, rwy’n teimlo fy mod yn llais sy’n helpu i newid y ddelwedd ystrydebol o Affrica, un stori ar y tro.

Portread o Sarah Waiswa

Sarah Waiswa

Ganed Sarah Waiswa yn Uganda, ac mae hi’n gweithio yn Kenya fel ffotograffydd dogfennol a phortreadau sydd â diddordeb mewn archwilio’r Hunaniaeth Affricanaidd Newydd ar y cyfandir. Mae gan Sarah raddau mewn cymdeithaseg a seicoleg, ac mae ei gwaith yn archwilio materion cymdeithasol yn Affrica mewn ffordd gyfoes ac annhraddodiadol. Yn 2015, cafodd y wobr gyntaf yn y categorïau creadigol a stori yng Ngwobrau Ffoto Gwasg Uganda ac ail wobr yn y categorïau bywyd dyddiol a phortreadau. Yn 2016 derbyniodd y Wobr Discovery yn Arles, Ffrainc ac yn 2017 derbyniodd Wobr Gerald Kraak yn Johannesburg, De Affrica. Yn 2018 cafodd ei henwi yn Llysgennad Brand i Canon a chafodd ei dethol ar gyfer Rhaglen Affrica 6×6 Ffotograffau Gwasg y Byd. Mae ei gwaith wedi ymddangos mewn arddangosfeydd ledled y byd, ac yn fwyaf diweddar yn Oriel Genedlaethol Victoria yn Awstralia. Bydd ei gwaith yn cael ei arddangos yng Ngŵyl Ffotograffiaeth Bryste 2021 mewn cydweithrediad â Bristol Archives. Cafodd ei ffotograffau eu cyhoeddi yn y Washington Post, Bloomberg, y New York Times, a chyhoeddiadau eraill. Yn gynharach eleni sefydlodd African Women in Photography, sef sefydliad dielw yn benodol i ddathlu a rhoi cydnabyddiaeth i waith merched a ffotograffwyr anneuaidd o Affrica.

Portread o Brian Otieno

Brian Otieno

Mae Brian Otiento yn ymroddedig iawn i rannu straeon ei gymuned a’i wlad sydd bron byth yn cael sylw yn y newyddion rhyngwladol. Ers 2013 mae Brian wedi neilltuo ei amser a’i egni i daflu goleuni ar ochr dywyll ei dref fagwrol – mae Kibera yn cael ei phortreadu’n aml iawn fel lle o dlodi, trais a chlefydau. Trwy ei brosiect ‘Kiberia Stories’, mae’n canolbwyntio ei lens ar sbectrwm ehangach o fywyd lle mae gobaith, gwytnwch, uchelgais a synnwyr o gymuned yn gryf. Mae Brian wedi’i ymroddi i gyffredinoli a rhoi gwedd ddynol i’r naratif traddodiadol sy’n aflunio’r ffordd y mae pobl yn meddwl am gymunedau difreintiedig ac yn eu diffinio.

Portread o Maheder Haileselassie Tadese

Maheder Haileselassie Tadese

Mae Maheder Haileselassie Tadese (g.1990) yn ffotograffydd sydd wedi ei seilio yn Addis Ababa, Ethiopia. Daw ei hysbrydoliaeth i dynnu lluniau o’i hanes, hunaniaeth, ac atgofion hi ei hun a rhai’r bobl mae hi’n ymwneud â nhw bob dydd.

Cafodd ei derbyn ar raglenni clodfawr fel adolygiad Portffolio Efrog Newydd 2019 a Dosbarth Meistr Ffoto World Press Dwyrain Affrica a rhoddodd gyflwyniad yng Ngŵyl RAY, Yr Almaen yn 2018.

Mae hi hefyd yn cyfrannu i @everydayafrica ar Instagram ac, yn ddiweddar, sefydlodd Center for Photography in Ethiopia (CPE), sef platfform dysgu a thrafod i Ffotograffwyr o Ethiopia.

Mae Maheder wedi bod yn gweithio i sefydliadau newyddion mawr fel AFP, Reuters, Getty Images, Le Monde a Der Spiegel. Yn ddiweddar bu Maheder yn curadu’r arddangosfa ffotograffeg dan y teitl Baxxe:Home ac mae hi hefyd wedi cydolygu cyhoedddiad ffotograffeg dan y teitl Against Gravity. Mae ei gwaith wedi ymddangos mewn llawer o arddangosfeydd o amgylch y byd.

Portread o Fatoumata Diabaté

Fatoumata Diabaté

Ganed Fatoumata Diabaté yn Mali yn 1980 ac mae wedi cael ei gwahodd i nifer o wyliau o amgylch y byd ac wedi ennill nifer o wobrau. Mae hi’n cymryd rhan yn y “Rencontres photographiques de Bamako", yng ngŵyl ffotograffau "La
Gallicy", y Rencontres d’Arles a’r Biennale de Dakar. Mae ei gwaith i’w weld mewn llawer o arddangosiadau grŵp ac unigol yn Mali, Ffrainc ac yn rhyngwladol. Yn ei hieuenctid, roedd hi’n gynorthwyydd i Malick Sidibé ac, yn 2013, creodd ‘Le Studio Photo de la Rue, sef stiwdio ffotograffig deithiol sy’n cael ei gwahodd gan lawer o fannau a gwyliau diwylliannol, a’r Cartier Foundation ym Mharis yn arbennig. Mae ei gwaith wedi ymddangos mewn nifer o wahanol orielau, yn fwy diweddar Oriel 31Project yn Ne Affrica. Cafodd ei henwi’n enillydd 2020 Preswylfeydd Ffotograffig Amgueddfa Quai Branly y mae eu prosiect newydd fod ar waith yn Mali ac sy’n ymwneud ag enwaediad merched. Mae hi’n rhannu ei hamser rhwng Montpellier yn Ffrainc a Bamako yn Mali."

Portread o Yoriyas Yassine Alaoui

Yoriyas Yassine Alaoui

Mae Yoriyas Yassine Alaoui, a elwir hefyd yn Yoriyas, yn ffotograffydd ac artist perfformio sydd wedi ei seilio yn Casablanca.

Yn aml iawn, mae gwaith Yoriyas yn arsylw greddfol ar le dinesig/cyhoeddus ac mae’n dogfennu bywyd dyddiol a newid. Mae ei luniau wedi ymddangos yn y New York Times a’r National Geographic. Mae wedi derbyn nifer o wobrau, yn cynnwys dyfarniad Les Amis de l’Institut du Monde Arabe am Greadigaeth Arabaidd Gyfoes 2019 a 7fed gwobr Ffotograffiaeth Affricanaidd Gyfoes yn Photo Basel 2018.

Mae ei waith wedi ymddangos ar draws y byd, gan gynnwys yn y Sefydliad HERMÈS ym Mharis ac yn 836m Gallery yn San Francisco, a gofalodd am ‘Sourtna’, arddangosfa agoriadol Amgueddfa Ffotograffiaeth Genedlaethol Moroco yn Rabat.

Yn ystod pandemig y coronafeirws, cafodd Yoriyas ei ddewis gan y New York Times i fod yn un o’r ‘artistiaid i’w dilyn’ a derbyniodd arian Cronfa Argyfwng COVID-19 gan National Geographic.

Portread o Tom Saater

Tom Saater

Mae Tom Saater yn ffotograffydd dogfennu/Ffoto-newyddiadurwr, gwneuthurwr ffilmiau dogfennol byr ac yn gynhyrchydd podlediadau, a ddaw o Nigeria. Mae ei waith yn canolbwyntio ar faterion cymdeithasol cyfoes, ar ddyngarwch, ar fewnfudo, ac ar yr economi. Mae ei waith wedi cael ei arddangos yn rhyngwladol, gan gynnwys yng ngŵyl eilflwydd Fenis, Prifysgol Rhydychen, Amgueddfa Celfyddyd Fodern Louisiana Denmarc, yn rhan o arddangosfeydd teithiol Everyday Africa ar draws y byd ac yn yr Ŵyl LOOK3 a’r Ŵyl Addis Foto, Lagos Photo, ymysg eraill. Mae wedi gweithio i werthwyr a sefydliadau’r cyfryngau rhyngwladol, yn cynnwys The Economist, Google, Washington Post, New York Times, TIME, Zeit Germany, Ysgrifenyddiaeth Wladol dros Fewnfudo y Swistir, Huffington Post, Financial Times, Lufthansa, The Telegraph UK, Japan Times, Bloomberg, BBC, Human Rights Watch, Mercedes Benz, IFC, UNHCR, WFP, UN/OCHA, Oxfam, Catalyst for Peace, Canon Europe, Big Dutchman Germany, y Pwyllgor Achub Rhyngwladol, Mercy corps ac ati. Yn 2018, cafodd ei wahodd i hwyluso gweithdy ffotograffiaeth adrodd stori yng Ngŵyl Ffotograffiaeth Contact yn Toronto, a sgwrsio am ei waith yn Bronx Documentary Centre yn Efrog Newydd. Mae’n aelod ac yn gyfrannwr i’r casgliad ffotograffau Everyday Africa.

Portread o Wafaa Samir

Wafaa Samir

Mae Wafaa Samir (g.1990) yn ffotograffydd ac artist gweledol sy’n byw ac yn gweithio yn Cairo. Mae ei gwaith yn archwilio dau brif lwybr; ein perthynas gyda bywyd dinesig a lleoedd ffisegol, a chynrychioliad ffigurol o emosiynau a chyflyrau’r meddwl. Mae hi’n cyfnewid ei sylw rhwng y bydoedd allanol a mewnol hyn, gan ymdrin â phob un yn wahanol iawn.

Enillodd Samir ei gradd Bagloriaeth mewn Pensaernïaeth o’r Gyfadran Celfyddyd Gain yn Cairo yn 2013. Ochr yn ochr â hynny, datblygodd ei diddordeb mewn ffotograffiaeth ac arddangosodd ei gwaith yn frwd mewn nifer o arddangosiadau grŵp yn Cario, yr Almaen, Gwlad Belg, Ffrainc a Dubai.

Portread o Steven Chikosi

Steven Chikosi

Mae Steven Chikosi yn ffotograffydd dogfennol a gwneuthurwr ffilmiau o Zimbabwe. Cenhadaeth Steven yw adrodd straeon bywyd dyddiol Affricanwyr.

Gallery

More Than A Number Installation