Digwyddiad / 22 Meh – 24 Meh 2018

Lwybr Stiwdios Agored Penarth

Lwybr Stiwdios Agored Penarth
© Ian Hall

Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o Lwybr Stiwdios Agored Penarth eleni, a gynhelir rhwng 22 a 24 Mehefin. Yn Nhŷ Turner byddwn yn dangos gwaith wyth artist sy'n gweithio mewn ystod o ddisgyblaethau.

Mari Wirth (arddangosfa ar ddydd Sadwrn yn unig)
Vernetta O’Connor

Jill Schoenmann
Tim John

Amanda Rosoman - Silk Moon
Claire Tilling
Francess

Karen Grey

Cyflwynir Llwybr Stiwdios Agored Penarth ar y cyd â'n harddangosfa 'Chronicle', sy'n dathlu 40 mlynedd ers cychwyn Ffotogallery.

Lawrlwythwch fap o'r digwyddiad isod.