Digwyddiad / 29 Ebr 2023

Bonansa Celf Mawr Queerdos i Deuluoedd Enfys

Bonansa Celf Mawr Queerdos i Deuluoedd Enfys

Dewch i ymuno â ni i fwynhau diwrnod o lawenydd creadigol! Byddwn yn gwneud bathodynnau, yn cynnal gweithdai sînau, yn creu darn celf cydweithredol enfawr y gall pawb a phob un gyfrannu ato, a mwy! Rydym eisiau dod â rhieni LHDTC+ a’u plant ac ieuenctid cwiar at ei gilydd i gysylltu a chreu er mwyn dathlu ein cymuned enfys ardderchog o liwgar a bywiog.

Bydd gwestai arbennig yma hefyd i gynnal amser stori gyda’r plant!

Beth mae’n olygu i fod yn deulu enfys? Hoffem archwilio hyn a rhoi lle i deuluoedd ac ieuenctid cwiar fynegi eu hunain ym mha ffordd bynnag y dewisant gyda phaent, glud, glitr a llond calon o gariad.