Digwyddiad / 25 Tach 2021

Small Business Christmas Get-Together

Ydych chi’n berchen ar fusnes bach o fewn neu gerllaw Cathays yng Nghaerdydd? Os ydych, mae’n bleser mawr gennym eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer Noson Nadoligaidd yn ein horiel hyfryd yn Ffotogallery, Fanny Street.

Bydd gennym win twym a mins peis i chi os dewch chi draw a’n helpu i ehangu ein rhwydwaith o gymorth i fusnesau bach lleol. Mae’r noson i gyd yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb, felly galwch draw i fwynhau noson Nadoligaidd gyda’n tîm.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi oll bryd hynny!

I gael rhagor o fanylion, anfonwch e-bost at [email protected]