Digwyddiad / 13 Ion 2023

The Female Line gyda Adeola Dewis

Ar Ddydd Gwener 13 Ionawr 2023, bydd Ffotogallery yn cynnal digwyddiad gyda’r nos ar gyfer The Female Line gyda’r siaradwr gwadd Adeola Dewis.

Bydd y digwyddiad hwn, yn benodol i fenywod o liw, yn darparu ac yn creu lle diogel i ferched ddatblygu cysylltiadau ac ymatebion creadigol i faterion, syniadau a phryderon a rennir ganddynt, gyda siaradwr gwadd i ysbrydoli’r sgyrsiau.

Mae Adeola yn artist ac ymchwilydd. Mae hi’n hanu o Trinidad a Tobago, ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn perfformiadau diwylliannol defodol, gwerin a brodorol. Mae hi’n cael ei denu’n arbennig at estheteg perfformiad yn nawnsiau masgiau a Charnifal Trinidad a’r ffyrdd posibl y gall dealltwriaeth o’r rhain – ac o fathau eraill o berfformiadau rhyddhau – fod yn berthnasol i greu celf neu gyflwyniadau celf i unigolion neu grwpiau sy’n mynd trwy fathau o ddadleoliad a phryder cymdeithasol mewn cymunedau gwasgaredig. Mae ei gwaith yn ymwneud â pherfformiadau o weddnewidiad ac mae’n archwilio ffyrdd o ail gyflwyno’r hunan. Mae ei bywyd a’i phrofiadau fel mam a mewnfudwr o’r Caribî wedi hysbysu agweddau o’i gwaith ac yn parhau i gyfrannu at y ffyrdd y mae ei gwaith yn datblygu.

Bydd Adeola yn siarad am ei thaith hyd yn hyn, gan edrych ar gwestiynau yn ymwneud â chartref, masgio a pherthyn. Bydd hi hefyd yn arwain gweithdy creadigol mewn perthynas â gwneud masgiau.

Mae The Female Line yn ofod i bobl sy’n eu hystyried eu hunain yn fenywod sy’n gweithio yn y sector creadigol i gwrdd, cysylltu a rhannu. Mae digwyddiadau wyneb yn wyneb rheolaidd gyda siaradwyr gwadd a grŵp ar-lein yn dod â’r rhai sy’n eu hystyried eu hunain yn fenywod at ei gilydd yng Nghaerdydd, De Cymru. Gyda grwpiau cymunedol penodol a digwyddiadau i’r rheiny sy’n eu hystyried eu hunain yn anneuaidd a merched o liw. Mae’n cael ei ddarparu gan Her Mark a MADE Caerdydd mewn partneriaeth â Ffotogallery.

Mae’r bartneriaeth a’r digwyddiad hwn yn bosibl diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru.