Prosiect

Tidy!

Prosiect sy’n defnyddio amrywiaeth o gelfyddydau i annog disgyblion (CA1 a CA2) i archwilio cwestiynnau am yr amgylchedd, byw’n gynaliadwy a’n bywydau bob dydd.

Sut gallwn ni greu iard daclus, ysgol daclus, tref daclus a phlaned daclus?Defnyddiwyd cwestiynnau i sbarduno’r plant i greu barddoniaeth, cerddoriaeth a chelf weledol.

Bu disgyblion Blwyddyn 1 (5 oed) yn defnyddio ffotograffiaeth syml, animeiddiadau a chelf fwytadwy i ddarlunio’u cerdd am gyfeillgarwch, cymuned a bwyta’n iach.

Cynhyrchwyd y ffilm ar y cyd gan Ffotogallery ac Ysgol Gynradd Maesyfed mewn partneriaeth gyda A2 Connect: Arts And Education Network Central South fel rhan o brosiect Tidy! 2017.