Arddangosfa / 1 Ebr – 30 Ebr 2019

Timeshifts / Before the Content

Kurt Laurenz Theinert

Timeshifts / Before the Content
© Kurt Laurenz Theinert

Timeshifts

Cuddio’r gwrthsafol – troi’r byrhoedlog yn weladwy. Egwyddor newydd ar gyfer cynrychioli amser mewn ffotograffiaeth. Mae cyfres Timeshifts yn defnyddio egwyddor nodweddiadol ffotograffig i gynrychioli amser mewn ffordd newydd; lle mae’r negatif a’r positif yn cyd-niwtraleiddio’u hunain mewn lliw, disgleirdeb a chyferbyniad. Mae Timeshifts yn wahanol i ddulliau ffotograffig eraill fel cymylu symudiad (motion blur) neu ddilyniannu (sequence) gan mai dim ond y newid mewn amser y mae’n ei ddangos. Mae holl elfennau eraill y ddelwedd yn niwtraleiddio i 50% llwyd. Fel y mae dau bwynt gwahanol yn ein galluogi i weld gofod, mae troslunio dwy ennyd o amser yn dangos gofod o amser.

Before the Content

Mae Before The Content yn gyfres o ffotograffau heb gamera. Ond, fel ffotograffau, maent yn cynnig ciplun. Maen nhw’n dangos yr ennyd fer honno yn natblygiad gwefan lle gellir gweld yr adeiledd, cyn i’r cynnwys gael ei lwytho. Ar adeg pan mae cynnwys a negeseuon yn ein llethu, mae’r gweithiau yma’n cynnig hoe fach i ni oedi ac agor ein hysbryd a’n dirnadaeth.

Proffil Artist

Portread o Kurt Laurenz Theinert

Kurt Laurenz Theinert

Kurt Laurenz Theinert is a photographer and live performing light and media artist. His visual piano performances are shown all around the world in Sao Paulo, London, Sydney, Berlin, New York and Singapore. He concentrates in his work on visual experiences that do not refer, as images, to anything. On the contrary, he is striving for an abstract, reductive aesthetic that has ultimately led him – through a wish for more dematerialisation – from photography to light as a medium.