Symposium

Archif Deuluol Tom Wood

Fel rhan o arddangosfa Tom Wood – Landscapes, gwahoddodd y tîm addysg aelodau o’r cyhoedd i rannu eu harchif ffotograffig deuluol. Cafodd ffotograffau pobl eu sganio a’u hargraffu, ac aethant yn rhan o drafodaeth ehangach ynghylch rheolau a chodio cymdeithasol yr albwm teuluol. Yn ychwanegol, cynhaliwyd tri gweithdy ar bwnc creu llyfrau ffotograffau ar-lein, gan weithio gyda’r artistiaid Faye Chamberlin a Jo Sutton