Digwyddiad / 1 Hyd – 31 Hyd 2021

Turning Point: Diffusion 2021

Mewn post blog diweddar, cyhoeddodd David Drake y cyfarwyddwr y byddai’r bumed ŵyl Diffusion: Gŵyl Ryngwladol Ffotograffiaeth Caerdydd yn digwydd yr hydref hwn! Mae’n bleser mawr gennym allu cynnal amrywiaeth o arddangosfeydd yng Nghaerdydd, Casnewydd a De Cymru rhwng 1 a 31 Hydref.

Mae Trobwynt: Diffusion 2021 yn edrych tuag at ddyfodol ar ôl y pandemig drwy ddarparu platfform i leisiau artistig newydd a phrofiadau diwylliannol amrywiol, a model newydd o gydweithio sy’n darparu mis o ddigwyddiadau ffotograffiaeth yng Nghymru a chanddynt ymestyniad ac effaith rhyngwladol. Gan gyfuno gwaith wedi ei gyd-greu a’i gyflwyno ar-lein ac yn ffisegol, mae Turning Point: Diffusion 2021 yn dathlu ac yn rhoi lle blaenllaw i gyfoeth ac amrywiaeth daearyddol, diwylliannol a chymdeithasol y genedl, mewn cyfnod o ansicrwydd mawr a chyfle newydd.