Arddangosfa / 28 Ion – 25 Maw 2023

We Are Here, Because You Were There

Andy Barnham, Dr Sara de Jong

Rhagddangosiad o’r Arddangosfa: Dydd Gwener 27 Ionawr, 6pm

Ym mis Ionawr 2023 bydd hi’n bleser mawr gan Ffotogallery gyflwyno arddangosfa newydd ‘We Are Here, Because You Were There’, sef prosiect ar y cyd gan y ffotograffydd Andy Barnham a’r ymchwilydd Dr Sara de Jong. Mae’r gwaith yn defnyddio portreadau a dyfyniadau i ddogfennu profiadau cyfieithwyr o Afghanistan a gyflogwyd gan y Fyddin Brydeinig ac a ddaeth i ailgartrefu’n ddiweddar yn y DU.

Mae’r ffotograffydd Andy Barnham wedi golygu’r portreadau i helpu i sicrhau nad oes modd adnabod y cyfieithwyr hynny sy’n dal i fod dan risg, ac sydd â theulu yn Afghanistan sydd o dan fygythiad. Mae’r portreadau a gyflwynwyd yn gyfansoddiad o hyd at ddwsin o fframiau sydd wedi eu pylu neu eu picseleiddio ac sydd wedyn wedi eu gosod dros ei gilydd i gyflwyno portread terfynol. Gellir ystyried bod y broses hon yn peri trawma i’r portreadau, i gydnabod y digwyddiadau a brofwyd wrth wasanaethu gyda lluoedd NATO ac wrth ddianc o Afghanistan.

Daw’r dyfyniadau o gyfweliadau manwl a wnaed gan Sara de Jong, sy’n ymwneud â chymhellion cyfieithwyr o Afghanistan i weithio i Luoedd Arfog Prydain, eu gwaith ochr yn ochr â milwyr, y bygythiadau roedden nhw’n eu hwynebu yn Afghanistan, eu hymgiliad o’r wlad, eu profiadau cynnar yn y DU a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd.

Trwy ganolbwyntio ar straeon y cyfieithwyr Affgan eu hunain, gwahoddir ymwelwyr i ymgysylltu â’r bobl y tu ôl i’r penawdau, ac mae hefyd yn eu hannog i feddwl am y clymau dwfn rhwng y DU ac Afghanistan. Gyda’i gilydd, mae eu straeon a’u lluniau unigol yn adlewyrchu effaith strwythurol a hirbarhaus arferion cyflogaeth milwrol Prydain, ei chyfreithiau mudo a’i pholisi tramor.

Proffil Artistiaid

Portread o Andy Barnham

Andy Barnham

Mae Andy Barnham yn ffotograffydd, cyn-filwr a mab i ffoadur. Mae’n gymysg o ran ei hil (Seisnig/Tsieineaidd) ac yn siarad nifer o ieithoedd (Saesneg, Tsieinëeg, Ffrangeg a Farsi). Cafodd ei eni yn Hong Kong ac aeth i’r ysgol a’r brifysgol yn y DU cyn gwasanaethu fel swyddog yn y Magnelwyr Brenhinol, gan fynd ar gyrchoedd gweithredol nifer o weithiau i Irac, Cyprus ac Afghanistan lle dogfennodd ei brofiadau fel ffotograffydd hamdden. Wedi iddo adael y Fyddin Brydeinig, trodd Andy ei angerdd yn yrfa a glaniodd ar Savile Row lle daeth yn rhan o fyd dilladol Llundain. Am fwy na degawd, bu’n tynnu lluniau’r agweddau gorau o dreftadaeth a chrefft Brydeinig ar gyfer teitlau golygyddol moethus cyn canolbwyntio ei sgiliau arsylwi a rhyngbersonol ar bortreadau. Roedd We Are Here yn un o’r gweithiau buddugol yng ngwobrau ffotograffau Prix de la Photographie 2022, Paris (PX3) yn y categori portreadau.

Portread o Dr Sara de Jong

Dr Sara de Jong

Mae Dr Sara de Jong yn Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Wleidyddiaeth ym Mhrifysgol Efrog, ac mae hi’n ymchwilio amddiffyniad ac ailgartrefu cyfieithwyr Afghanistanaidd a gyflogir gan fyddinoedd y Gorllewin. Ers 2017, mae hi wedi cynnal mwy na 80 o gyfweliadau gyda chyfieithwyr ac eiriolwyr yn y DU, yr Unol Daleithiau, Canada, Yr Almaen, Ffrainc a’r Iseldiroedd. Hi hefyd yw un o sefydlwyr yr elusen Sulha Alliance, sy’n eirioli dros gyfieithwyr o Afghanistan a weithiodd i Luoedd Arfog Prydain.