Digwyddiad / 3 Gorff 2021

Diwrnod Lles Teulu

Ymunwch â ni yn Ffotogallery yn yr Hen Ysgol Sul yn Fanny St, ar Ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf i AM DDIM fwynhau diwrnod o weithgareddau i bob oedran, 12-5pm!

Ar y diwrnod bydd gennym:

11:30 Drag Queen Story Hour UK

12:30 Drag Queen Story Hour UK

1:30 - 3:30 Sesiynau blasu Tai Chi gyda Debbie Lawrence

3:30 - 4:30 Defnyddio’r hwla hŵp gydag Ellie Coptor Pilott

Trwy gydol y dydd cewch gyfle hefyd i dynnu lluniau camera a’u golygu gyda’n hartist dan sylw Suzie Larke, yn ogystal â’r cyfle i greu eich collage lliwgar eich hun.

Mae nynediad a pob gweiddgaredd yn hollol rhad ac am ddim, felly galwch draw i ymuno â ni, byddai’n wych eich gweld chi!

(Mae Drag Queen Story Hour UK yn addas i blant 0-12 oed, ac i oedolion hefyd wrth gwrs! Rhaid i chi archebu lle ar gyfer hwn er mwyn osgoi cael eich siomi. Does dim rhaid trefnu o flaen llaw ar gyfer unrhyw weithgaredd arall, dim ond dod ar y diwrnod.)

Mae rhagofalon COVID ar waith.