Beyond Incarceration: Tudor Etchells

Mae curadur Ffotogallery, Cynthia Sitei, yn ymuno â Tudor Etchells i drafod ei bapur a ysgrifennodd yn ddiweddar yn archwilio prosiect Edgar Martin ‘Yr hyn sydd gan Ffotograffiaeth a Charcharu’n Gyffredin â Fâs Wag’, a rôl ffotograffiaeth o ran herio’r syniad o garchar.

Mae Tudor Etchells yn artist ffotograffig, dogfennwr, addysgwr ac ymchwilydd. Mae ganddo ddiddordeb yn y rôl y mae’r ddelwedd yn ei chwarae mewn bytholi normau’r ffiniau, a sut mae’r ffotograff/ydd yn gallu symud y tu hwnt i’r status quo presennol. Mae ei waith wedi ei ddylanwadu gan ei swydd o ddydd i ddydd fel cyfreithiwr mewnfudo a lloches yn Ne Cymru a Bryste.

Beyond Incarceration: The limits of fictionalised documentary photography in Edgar Martins’ ‘What Photography and Incarceration have in Common with an Empty Vase’ as a means of understanding the role of photography in challenging the notion of prison.