Dreamtigers

Mae Dreamtigers yn broject lle bu artistiaid a gweithwyr diwylliannol eraill o India a Chymru yn cydweithio ar greu a chyflwyno gwaith newydd sy’n adlewyrchu sut y mae creadigrwydd, technoleg ac ymdeimlad newydd o hunaniaeth genedlaethol yn llunio bywydau cenedlaethau sydd i ddod yn y gymdeithas fyd-eang.

Yn ystod cyfnod o ymchwilio dwys trwy gyfrwng rhaglen Dreamtigers India-Cymru, sefydlodd Ffotogallery ddialog rhwng disgyrsiau creu-delweddau yng Nghymru ac India heddiw, gan gydweithio’n glos â churadwyr yn Delhi a Chaerdydd. Y nod oedd archwilio tystiolaeth o newid diwylliannol a ddisgrifiwyd gan ein partneriaid Indiaidd fel ‘symud o fod yn gymdeithas sy’n ymostwng i’w ffawd i fod yn un uchelgeisiol’ wrth i dechnoleg, globaleiddio a datblygu economaidd ddod â newid cymdeithasol carlamus i India. Mewn ymateb, mae Ffotogallery yn holi a ellir dweud yr un peth am Gymru heddiw, neu a ydym wedi symud o ddyheu, ar lefel unigol a thorfol, am fyd gwell, tuag at dderbyn ein tynged yn oddefol yn wyneb llywodraeth ansefydlog, rhaniadau cymdeithasol ac ansicrwydd ynglŷn â’n dyfodol ar ôl Brexit?

Menter ar y cyd oedd Dreamtigers rhwng Ffotogallery a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffotograffiaeth Delhi.

Artistiaid:
Aishwarya Arumbakkam, Akshay Mahajan, Anushree Fadnavis, Arindam Thokder, Arko Datto, Bharat Sikka, Clémentine Schneidermann, Ekta Mittal & Yashaswini Raghunandan, Huw Alden Davies, Ishan Tankha, Javed Iqbal, Karan Vaid, Karthik Subramaniam, Lauren Heckler, Lisa Edgar, Manuel Bougot, Marc Arkless, Monica Tiwari, Moonis Ahmed, Peter Finnemore, Reshma Pritam Singh, Soham Gupta, Sohrab Hura, Sunil Gupta & Charan Singh