Tir/Môr

Mae Mike Perry yn artist sy’n ymwneud . materion amgylcheddol arwyddocaol ac argyfyngus, ac.’rtensiwn rhwng gweithgarwch ac ymyriadau dynol yn yr amgylchfyd naturiol. Y mae’n canolbwyntioar freuder ecosystemau’r blaned (boed y rheiny’n forol neu ar dir). Mae Tir / Môr yn dwyn ynghyd gyrff diweddar o waith sy’n mynd i’r afael . bioamrywiaeth naturiol tirweddau ac amgylchfydoedd morol, ynghyd .’r modd y caiff y rhain eu tanseilio a’u gwenwyno gan esgeulustod dynol, camreoli amaethyddol a’r cwest am elw tymor byr ar draul cynaliadwyedd hirdymor. Mae cyhoeddiad Ffotogallery sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa yn cynnwys cyfraniadau gan yr ysgrifenwyr George Monbiot a Skye Sherwin.