Artist

Maheder Haileselassie Tadese

Portrait of Maheder Haileselassie Tadese

Mae Maheder Haileselassie Tadese (g.1990) yn ffotograffydd sydd wedi ei seilio yn Addis Ababa, Ethiopia. Daw ei hysbrydoliaeth i dynnu lluniau o’i hanes, hunaniaeth, ac atgofion hi ei hun a rhai’r bobl mae hi’n ymwneud â nhw bob dydd.

Cafodd ei derbyn ar raglenni clodfawr fel adolygiad Portffolio Efrog Newydd 2019 a Dosbarth Meistr Ffoto World Press Dwyrain Affrica a rhoddodd gyflwyniad yng Ngŵyl RAY, Yr Almaen yn 2018.

Mae hi hefyd yn cyfrannu i @everydayafrica ar Instagram ac, yn ddiweddar, sefydlodd Center for Photography in Ethiopia (CPE), sef platfform dysgu a thrafod i Ffotograffwyr o Ethiopia.

Mae Maheder wedi bod yn gweithio i sefydliadau newyddion mawr fel AFP, Reuters, Getty Images, Le Monde a Der Spiegel. Yn ddiweddar bu Maheder yn curadu’r arddangosfa ffotograffeg dan y teitl Baxxe:Home ac mae hi hefyd wedi cydolygu cyhoedddiad ffotograffeg dan y teitl Against Gravity. Mae ei gwaith wedi ymddangos mewn llawer o arddangosfeydd o amgylch y byd.

Gallery

Home: Walls

I imagine walls as a provider of a fragmented narrative, a platform of subconscious expression and a context giver of identity that’s embedded in their owners.

Through walls of public and private spaces, I explore into my understanding of family, history, prestige, nostalgia and wishes in an urban context. I portray the owners by photographing their walls. I question, “what do people put on their wall?”

Depending on the demography, the person or the status, walls maintain different functions for different people. Some walls show photographs of past highly contested leaders of the country while others witness the strong religious root of the country or the pride that is in one’s family.

Our walls show the ambivalence created in our minds in a fast moving and transformative age. In one way, this originates from a strong sense of belonging, tradition and pride coming from the history of the country. In another, information, globalization and a sense of longing for what is on the other side of the fence and what exists beyond one’s very own chaotic journey to create one’s own imaginary utopia resides.

Through this series, I hope to raise the question of identity and home rather than answer it. I want to spark a question in the viewer about the identity of those who own the wall and who engage with it every day.