Ymweliad

Tŷ Turner


Saif Tŷ Turner ar Heol Plymouth, rownd y gornel o orsaf reilffordd Penarth.


029 2034 1667

Mawrth - Sadwrn, 11am - 5pm

Cyrraedd Yno


Tren

Argymhellir dal tren os ydych yn dod o’r tu allan i Benarth. Ceir trenau o orsaf Ganolog Caerdydd tua 4 gwaith yr awr, ac mae’r daith yn cymryd 15 munud (holwch cyn teithio).

Bws

Bydd bysys 92, 93 and 94 o ganol Caerdydd yn eich gollwng o fewn munud i’r oriel ar droed.

Car

Ceir parcio cyfnod-byr o flaen yr oriel a’r ochr draw i’r ffordd. Gellir parcio ar y stryd hefyd yn y strydoedd preswyl o gwmpas yr oriel.


Tŷ Turner
Heol Plymouth
Penarth
CF64 3DH


Hygyrchedd


Mae testunau print-mawr ar gael ac mae croeso i gŵn tywys ym mhob rhan o’r adeilad. Ffoniwch ni ar 029 2070 8870 os oes angen cymorth arnoch.

Gresynwn mai dim ond y llawr isaf sy'n hygyrch i gadeirau olwyn ac nad oes gennym gyfleusterau toiled ar y llawr hwn.


Ymweliadau Grŵp


Os ydych yn bwriadu ymweld â’r oriel, lawrlwythwch ein llawlyfr rhad ac am ddim, Tŷ Turner: Cynllunio eich Ymweliad, sy’n cynnig syniadau a ffyrdd y gall athrawon/arweinwyr grŵp elwa i’r eithaf ar ymweliad â Ffotogallery a theimlo’n ddigon hyderus i ddefnyddio’r arddangosfeydd yn annibynnol os bydd angen.

Mae’n cynnwys syniadau ar gyfer paratoi, gweithgareddau oriel, a gwaith dilynol y gobeithiwn y byddant yn ysgogi eich grŵp, ac o ddefnydd iddo. Gallwch addasu’r rhain neu ddethol y rhai mwyaf addas i’r arddangosfa ac oed/gallu eich grŵp.

Cysylltwch â ni


029 2034 1667