Board

Mike Bryan

Portrait of Mike Bryan

Treuliodd Mike 30 mlynedd yn gweithio i ITV mewn amryw o rolau rheoli darlledu a thechnoleg. Er ei fod (yn swyddogol) wedi ymddeol, mae’n parhau i wneud gwaith darlledu llawrydd yn rhan amser. Mae hefyd yn Aelod o Fwrdd Canolfan Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynnon Taf (RCTCAB) a menter Too Good To Waste yn Ynyshir.