Arddangosfa / 9 Maw – 11 Mai 2024

Interventions: Gallery Reset - Alteration

Nelly Ating, Audrey Albert, Ffion Denman, Ariella Aïsha Azoulay

Rhagolwg o'r Arddangosfa: Dydd Gwener 8 Mawrth, 6 - 8pm

Dan ofalaeth Nelly Ating

Beth yw ystyr cael ei addasu?

Yn debyg i’r ffordd y mae teiliwr yn addasu dillad i ffitio’r sawl sy’n eu gwisgo, mae cofnodion hanes yn cael eu haddasu hefyd. Mae darnau bach o hanes yn cael eu saernïo, eu cadw at ddibenion penodol, a’u tawelu yn aml iawn. Mae tawelu hanesion wedi siapio ideolegau a systemau cymdeithasol ac mae addasu hanes wedi addasu ffabrig cymdeithas.

Mae’r artistiaid Nelly Ating, Audrey Albert, Ffion Denman ac Ariella Azoulay yn cwestiynu ffotograffau a gwrthrychau mewn archifau sy’n ganolog i hanes y Gorllewin o ddadwladychu drwy addasu, a thrwy hynny yn ystyried y rôl y mae orielau a sefydliadau’n ei chwarae yn y ffordd y mae’r cyhoedd yn trafod a dehongli hanes. Yn benodol, mae’r artistiaid yn mynd ati yn yr oriel i ailddehongli’r ffordd y gwyrdrowyd yr hanes am wladfa’r Cymry ym Mhatagonia, meddiannaeth yr Afrikaans yn Ne Affrica, gwladychiad Prydeinig Ynysoedd y Chagos, a meddiannaeth Palesteina gan luoeoedd yr Israeliaid. Fel y mae Conrad (2016) yn ei nodi, mae hanes byd-eang yn ceisio dod i delerau â chysylltiadau’r gorffennol. Felly, o ddosbarthu lluniau i ddefnyddio’r gwrthrychau materol hyn, mae’r artistiaid yn ceisio defnyddio addasiadau hanesyddol tebyg fel nodwr sy’n cysylltu lefelau o wyrdroad.

Sut mae hyn yn gysylltiedig â’r oriel fel sefydliad?

Am nad yw cysyniadau gwleidyddol yn niwtral, mae’r oriel yn gweld nifer o lefelau a mathau o addasiadau. A oes modd ail ddychmygu gorffennol yr oriel, wedi ei blethu â gorffennol pobl eraill?

Mae Interventions: Gallery Reset yn gyfres o sesiynau meddiannu’r oriel diolch i gymorth grant ‘Reimagine’ Art Fund, sy’n rhoi cyfleoedd newydd i artistiaid arbrofi, herio a gofyn cwestiynau pryfoclyd, gyda ffocws ar themâu fel hunaniaeth, mudo, rhywedd, anghydraddoldeb cymdeithasol a’r amgylchedd.

Proffil Artistiaid

Portread o Nelly Ating

Nelly Ating

Mae Nelly Ating yn ffotonewyddiadurwr sy’n canolbwyntio ar gwestiynau yn ymwneud â hunaniaeth, addysg, eithafiaeth a mudo. Fel ffotonewyddiadurwr, cafodd ei gwaith ei gyhoeddi mewn papurau newydd dyddiol lleol yn Nigeria a’r cyfryngau mawr fel y BBC a CNN. Mae ei gwaith ffotograffig sy’n dogfennu cynnydd terfysgaeth Boko Haram rhwng 2014 a 2020 yng Ngogledd ddwyrain Nigeria wedi taflu golau ar effaith eithafiaeth dreisgar. Mae Ating wedi arddangos mewn orielau a gwyliau ffotograffig yn Affrica, Ewrop a’r Unol Daleithiau, yn ogystal â beirniadu ac adolygu cystadlaethau ffotograffiaeth fel African Women in Media (AWiM) a Gwobrau Ffoto Gwasg Uganda. Mae hi’n aelod o Women Photograph, Black Women Photographers, African Women in Photography, the Journal Collective, ac African Database for Photojournalists a redir gan World Press Photo. Ar hyn o bryd mae hi’n ymgeisio am PhD ym Mhrifysgol Caerdydd yn ymchwilio sgyrsiau am hawliau dynol drwy ffotograffiaeth.

Portread o Audrey Albert

Audrey Albert

Audrey Albert is a Mauritian-Chagossian, visual artist and creative facilitator. Based in Manchester, Audrey’s research-led practice enables her to consider and investigate themes of mixed identity, collective memory and displacement.

Selected for the Future Fires 2020 programme at Contact and the 2021 Creative Fellowship for Manchester International Festival, Audrey is currently working on Chagossians of Manchester (CoM) and Ble Kouler Lakaz (Blue is the colour of Home), both socially-engaged art project about Chagossian culture and heritage.

Audrey’s work highlights stories of empowerment that celebrate Chagossian culture and heritage. Through these works, she pay homage to Chagossian ancestors, including her own, whose descendants are still affected by forceful displacement.


Portread o Ffion Denman

Ffion Denman

Ffion Denman is a photographer and educator currently living in Cardiff.

My body of work opens up complex conversations on cultural displacement and the values of Welsh identity in Patagonia. The work in progress, goes beyond a romanticised notion of my Patagonia from my childhood imagination and invites onlookers to consider a more nuanced and intricate story; which includes the question of what happens when a dominant culture overshadows a minor, and more vulnerable one.

Portread o Ariella Aïsha Azoulay

Ariella Aïsha Azoulay

Mae Ariella Aïsha Azoulay yn ysgrifwr ffilmiau ac yn guradur annibynnol ar archifau ac arddangosfeydd gwrthdrefedigaethol. Mae hi hefyd yn Athro Diwylliant Modern a Chyfryngau a Llenyddiaeth Gymharol ym Mhrifysgol Brown. Mae ei hymchwil a’i llyfrau’n canolbwyntio ar hanes posibl sefydliadau a chysyniadau gwleidyddol allweddol: yr archif, sofraniaeth, celf, a hawliau dynol. Mae gan hanes potensial, sef cysyniad a dull y mae hi wedi ei ddatblygu dros y degawd diwethaf, oblygiadau pellgyrhaeddol i feysydd damcaniaeth wleidyddol, ffurfiadau archifol, ac astudiaethau ffotograffiaeth.

Azoulay yw awdur Potential History: Unlearning Imperialism (2019) a The Civil Contract of Photography (2008). Mae ei ffilmiau yn cynnwys The World Like a Jewel in the Hand: Unlearning Imperial II (2022) a Un-documented: Undoing Imperial Plunder (2019).