Sianel / 22 Ebr 2024

Cyfle: Cydgysylltydd Gŵyl

Mae Ffotogallery yn chwilio am Gydgysylltydd Gŵyl Llawrydd rhan amser ar gyfer Ffoto Cymru 2024, a fydd yn cefnogi’r tîm, yr artistiaid sy’n cymryd rhan, partneriaid a rhanddeiliaid y sefydliad a darpariaeth gŵyl 2024.

Teitl y Swydd: Cydgysylltydd Gŵyl

Math o swydd: Llawrydd rhan amser

Dyddiad cychwyn: Mehefin 2024

Dyddiad gorffen: Tachwedd 2024

Cyflog: £7,500 yn gynwysedig, cynigir 2 ddiwrnod yr wythnos i’w talu mewn rhandaliadau misol drwy anfoneb.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 24 Mai, 5pm.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd isod am fanylion llawn a sut i wneud cais.

I wneud cais, anfonwch lythyr esbonio sy’n amlinellu eich profiad perthnasol a’ch CV gydag enw dau ganolwr i [email protected]. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Mai 2024. Dim ond ymgeiswyr ar y rhestr fer fydd yn clywed gennym er mwyn trefnu cyfweliadau. Os hoffech drefnu sgwrs anffurfiol am y rôl gyda’r Cyfarwyddwr, anfonwch e-bost i [email protected].

Byddwn yn trin yr holl geisiadau yn gwbl gyfrinachol. Mae ymrwymiad strategol Ffotogallery i gydraddoldeb yn gofyn bod yr holl ymgeiswyr yn cwblhau ac yn dychwelyd y Ffurflen Fonitro atodedig gyda’u cais. Mae’r ffurflen hon yn ddienw ac ni fyddwn yn ei defnyddio yn rhan o’r broses o lunio’r rhestr fer a’r cyfweliadau. Dim ond data cyfunedig dienw yr ymgeiswyr fydd yn cael ei basio ymlaen gan Ffotogallery mewn adroddiadau i arianwyr.


Llun © Philip Jenkins