Sianel / 24 Awst 2020

Newyddlen mis Awst

LockDownRenga

Mae’n bleser mawr gan Ffotogallery gymryd rhan yn LockDownRenga, sef cyfres newydd o weithdai ffoto-farddoniaeth ar-lein i artistiaid sy’n gwarchod, sydd dan risg uchel neu sy’n ynysu. Yn rhedeg y gweithdai mae’r artistiaid David Sinden a Kate Woodward ac, mewn partneriaeth â Disability Arts Cymru, bydd chwe gweithdy LockDownRenga, gweithdy barddoniaeth gyda’r bardd a’r perfformiwr Mel Perry, a chyfres o adnoddau disgrifiad clywedol wedi eu recordio gan yr artist clyweledol cyfoes Zoe Partington.

Llun © David Sinden

Mwy o wybodaeth

Gwyliwch: Ffotograffiaeth ac Iaith

Os golloch chi ein trafodaeth ar-lein ddiweddar Ffotograffiaeth ac Iaith, mae’r digwyddiad ar gael i’w wylio ar-lein yn awr. Mae Cyfarwyddwr Ffotogallery, David Drake yn ymuno â Michal Iwanowski a Marcelo Brodsky i drafod eu gwaith cyfathrebu gweledol a grëwyd yn ystod y cyfnod clo, ac Alina Kisina, artist, addysgwr ac ieithydd yn ôl ei hyfforddiant, i drafod sut mae dimensiwn ar-lein ei phrosiect byd-eang Children of Vision yn grymuso pobl ifanc i rannu eu gweledigaeth unigryw o’r byd.

Llun © Michal Iwanowski

Mwy o wybodaeth

Yr Artist dan Sylw ym mis Awst

Pob mis byddwn yn troi’r sbotolau ar artistiaid dethol o’n cronfa ddata Rhagolygon Ewropeaidd. Yr artist dan sylw fis yma yw’r newydd-ddyfodiad diweddaraf i’r platfform, Pauline Rowan. Gyda’i chefndir mewn Celfyddyd Gain, mae ei gwaith sydd wedi ei seilio’n bennaf ar gyfryngau’r lens yn cynnwys elfennau dogfennol yn ogystal ag elfennau cydweithredol a pherfformiadol. Agorwch y ddolen isod i weld lluniau o’i gwaith ‘Under a Vaulted Sky’ lle gweithiodd Rowan yn agos â chymuned fach o bobl gan archwilio eu perthynas â lleiandy nad yw’n gysegredig bellach a’i erddi gadawedig oedd oll ar fin cael eu chwalu.

Llun © Pauline Rowan

Mwy o wybodaeth

Efallai bod gennych ddiddordeb hefyd mewn:

The Muse of the Greenhouse

Cewch glywed gan artistiaid a churadur yr arddangosfa yn Oriel Ffotograffau Kaunas. Mae The Muse of the Greenhouse yn rhan o’r prosiect A Woman’s Work sydd wedi ei ariannu gan Ewrop Greadigol.

Mwy o wybodaeth

Dychmygu’r Genedl-wladwriaeth

Rydym bellach wedi ymestyn ein dyddiad cau ar gyfer ein galwad agored yn y bartneriaeth gyda Chennai Photo Biennale. Cyflwynwch eich cynnig cyn 30 Medi.

Mwy o wybodaeth

Platfform Ffotogallery

Ac yn awr ar ein Platfform Ffotogallery rydym yn croesawu Lefteris Paraskevaidis, ffotograffydd sy’n byw ac yn gweithio yn Athen, Groeg. I ganfod rhagor ynglŷn â gwneud cais am eich sesiwn meddiannu Instagram eich hun, defnyddiwch y ddolen isod.

Llun © Lefteris Paraskevaidis


Mwy o wybodaeth

Comisiwn Gwaith Celf Chapter

Mae Chapter yn ail agor yr hydref hwn, ac i ddathlu hynny maen nhw’n comisiynu artist i greu gwaith newydd ar gyfer y bocs golau ar flaen yr adeilad. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Medi, 8pm.

Mwy o wybodaeth

Rhaglen Mentoriaeth CATALYST

Mae CATALYST yn rhaglen mentoriaeth saith mis i chwe ffotograffydd ar ddechrau eu gyrfa greadigol, wedi’i chynhyrchu gan IC Visual Lab mewn cydweithrediad â Gŵyl Ffoto Bryste. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Medi.

Mwy o wybodaeth


Galwad Agored FORMAT21

Mae’r Ŵyl Format yn derbyn cynigion gan ffotograffwyr rhyngwladol, curaduron, artistiaid a chydweithfeydd. Y thema eleni yw rheolaeth. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Medi.

Mwy o wybodaeth