Sianel / 29 Ion 2024

Uchafbwyntiau her Codi Calon Mis Ionawr

Fis diwethaf, roeddem yn gosod tasgau ffotograffiaeth wythnosol i’n helpu i roi hwb i les pobl a chodi eu calonnau mewn mis sy’n gallu bod yn heriol. Rydym wedi dewis detholiad o ffotograffau a anfonwyd i’r her Codi Calon i chi bori drwyddynt.