Sianel / 11 Mai 2020

Gair Wythnosol - 11/5/20

Croeso i’r seithfed rhifyn o air wythnosol Ffotogallery! Er bod ein swyddfeydd a’n horiel ar gau, rydym yn dal ati i weithio o adref i ddod â’r diweddaraf i chi, yn cynnwys gweithgareddau creadigol y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw gartref, adnoddau y gallwch eu pori ar-lein, a byddwn yn rhannu cynigion gan fudiadau celfyddydol eraill gyda chi hefyd.

Mae ‘Nifer o Leisiau, Un Genedl’ yn Mynd Ar-lein

Yn anffodus, o ganlyniad i’r argyfwng Covid-19, mae arddangosfa derfynol y daith Nifer o Leisiau, Un Genedl oedd i fod i agor yr wythnos hon yn Galeri Caernarfon wedi gorfod cael ei chanslo. Er nad yw’r arddangosfa’n agored yn ffisegol, rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid yn Senedd Cymru i ddod â’r arddangosfa i chi yn eich cartrefi, drwy ddangos gwaith pob un o’r chwe artist a gomisiynwyd ar ein platfform Ffotoview. Gallwch ganfod rhagor am y prosiect yn y fan yma, a chlicio’r botwm isod i ymweld â Ffotoview.

www.ffotoview.org

© Thomas Pyner (@thomaspyner)

Amser Cystadlu

Llongyfarchiadau i enillydd ein cystadleuaeth ffotograffau #collage yr wythnos diwethaf, Thomas Pyner (@thomaspyner)! Diolch i bawb a gymerodd yr amser i anfon eu ceisiadau i mewn.

Y thema ar gyfer cystadleuaeth yr wythnos hon yw archif. Y tro hwn rydym yn cymryd ein hysbrydoliaeth gan y ddau ffotograffydd Luce + Harry, sydd â phrosiect ar gyfer Many Voices One Nation sy’n defnyddio cyfuniad o ddeunyddiau newydd ffotograffig, ar y cyfryngau ac yn yr archifau i gyflwyno naratif sy’n adlewyrchu profiadau mewnfudwyr i Gymru o Hwngari ac Eritrea. Ewch i edrych drwy eich hen luniau teulu, neu efallai bod gennych gasgliad o ffotograffau rydych wedi eu canfod yr hoffech eu rhannu gyda ni? Gorau po hynaf ydyn nhw!

© Luce + Harry

Sut i roi cynnig arni:

Mae’n syml. Postiwch eich ffoto ar Instagram, tagiwch @ffotogallery, a defnyddiwch yr hashnod #archif. Byddwn yn postio ein ffefrynnau ar ein cyfrif, a bydd y llun buddugol yn ymddangos yn y gair wythnosol wythnos nesaf.

Os nad ydych yn defnyddio Instagram, peidiwch â phoeni! Gallwch e-bostio eich lluniau atom ar [email protected], ond cofiwch gynnwys enw’r person sy’n ymgeisio.

Efallai y byddwch eisiau cael cipolwg ar y rhain hefyd:


Ceisiadau’r wythnos diwethaf


Nawr gallwch weld yr holl geisiadau a gawsom ar gyfer y gystadleuaeth #collage yr wythnos diwethaf. Ewch draw i’n tudalen ‘Sianel’ i weld y ceisiadau dros yr wythnosau a’r diweddaraf gan Ffotogallery hefyd.

Mwy o wybodaeth


Llyfrau artistiaid rhad ac am ddim

Mae amgueddfa Solomon R. Guggenheim wedi sicrhau bod mwy na 200 o’u llyfrau artistiaid ar gael i’w lawrlwytho a’u gweld ar-lein am ddim. Ewch i’w harchif ar-lein a phorwch drwy eu casgliadau.

Mwy o wybodaeth


Ffotogallery Platform

Yr wythnos hon ar Platfform byddwn yn clywed gan deulu Leech a osododd y sialens iddynt eu hunain i ail greu paentiadau a lluniau llonydd o ffilmiau eiconig, fel ffordd hwyliog o gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau o amgylch y Deyrnas Unedig yn ystod y cyfyngiadau symud. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfrif isod.

Mwy o wybodaeth

All in a Day’s Work

Ar ein Platfform Ffotogallery diweddaraf, mae’r artist preswyl David Collyer wedi gweld ei brosiect ‘All in A Day’s Work’ yn ymddangos yn y Guardian Online. Dogfennodd David waith dyddiol y staff yn Ysbyty Nevil Hall yn Y Fenni wrth iddyn nhw wynebu’r pandemig coronafeirws.

Mwy o wybodaeth

BALTIC: What’s Online

Mae Canolfan Gelf Gyfoes BALTIC yn Newcastle wedi symud ei holl raglennu ar-lein. Ewch draw i’w gwefan i weld darnau o fideo ac arddangosiadau ar-lein, ac mae ganddyn nhw hefyd gyfres ‘Cwrdd a Chreu Ar-lein’ i blant oed cynradd.

Mwy o wybodaeth


Elementary Blueprint

Nod y prosiect hwn sydd wedi ei sefydlu gan Stills yng Nghaeredin yw canfod ffordd wahanol o ddogfennu’r cyfnod heriol hwn. Maen nhw’n gwahodd cyfranogwyr i ddinoethi papur ‘cyanoteip’ i’r elfennau y tu allan i’w tai am gyfnod dewisedig o amser, a’i rannu gyda’r oriel i gael ei arddangos yn eu harddangosfa ar-lein.

Mwy o wybodaeth

Our Creative Cardiff

Mae Our Creative Cardiff yn brosiect adrodd straeon digidol newydd sy’n galw ar ymarferwyr creadigol hunangyflogedig i greu gwaith sy’n adlewyrchu naratif creadigol Caerdydd. Gallwch ganfod rhagor gan Gyfarwyddwr Creative Cardiff, Sara Pepper.

Mwy o wybodaeth