Sianel / 2 Chwef 2024

Nodwch y Dyddiad: FFOTO CYMRU 2024

Nodwch y dyddiad: FFOTO CYMRU 24

1 - 31 HYDREF

Mae’n bleser mawr gan Ffotogallery gyflwyno FFOTO CYMRU – Gŵyl Ryngwladol Ffotograffiaeth Cymru, sy’n dangos am y tro cyntaf mewn safleoedd ledled y wlad ym mis Hydref 2024. Mae’n adeiladu ar lwyddiannau pum Gŵyl Diffusion, a hoffem eich gwahodd i ymgysylltu â ffotograffiaeth mewn ffyrdd newydd ac ystyrlon, drwy raglen o arddangosfeydd, comisiynau, sgyrsiau, gosodiadau cyhoeddus a digwyddiadau.

Rhagor o fanylion i ddilyn!