Arddangosfa / 11 Hyd – 21 Hyd 2023

Feeling at Home

Feeling at Home: ffotograffau gan bobl gydag anableddau dysgu sy’n rhannu eu profiadau o fyw mewn cartrefi grŵp.

Mae’n bleser mawr gennym fod yn cynnal yr arddangosfa dros dro hon yn Ffotogallery o 11 - 21 Hydref 2023.

Mae Feeling at Home yn arddangos gwaith gan 19 o ffotograffwyr gydag anableddau dysgu ledled Brighton a Llundain. Maen nhw wedi bod yn cwrdd mewn grwpiau bach i fyfyrio ar y pethau sy’n eu helpu i deimlo’n gartrefol, a beth sy’n rhwystr hynny. Mae’r arddangosfa’n rhoi cyfle i’r cyhoedd weld y byd drwy lygaid pobl sydd ag anableddau dysgu, ac i fyfyrio ar eu hymatebion eu hunain i’r gwaith hwn.

Mae’r arddangosfa’n rhan o’r astudiaeth ymchwil Feeling at Home, a ariannwyd gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol y Sefydliad Ymchwil Iechyd a Gofal Cenedlaethol. Rydym wedi defnyddio ffotolais, sef dull ymchwil lle mae pobl yn dweud eu straeon, yn rhannu eu profiadau ac yn gweithio tuag at wella eu bywydau drwy ffotograffiaeth.

Rydym hefyd yn hyrwyddo gweithdy ar-lein ymarferol ar ‘photovoice’ Ddydd Mercher 18 Hydref, dan arweiniad Dr Deborah Chinn.