Digwyddiad / 21 Hyd 2023

Ffair Llyfrau Ffotograffau

Bydd ffair ffotolyfrau dwywaith y flwyddyn Ffotogallery ar Ddydd Sadwrn, 21ain Hydref! Rydym wedi trefnu amrywiaeth wych o ddalwyr stondinau – mae’n bleser gennym groesawu Cylchgrawn Nawr, Offline Journal, Ipigeon, Ffoto Newport, 2tenbooks, Prifysgol De Cymru a mwy! Cofiwch ddyddiad y digwyddiad hwn – peidiwch â cholli cyfle! Mae’n bleser mawr gennym allu rhannu amseriadau’r diwrnod gyda chi…

12.00 - 16.00 – Y ffair yn agored!

13.15 - 13.45 – Sgwrs gan y Cylchgrawn Nawr

14.00 - 15.00 – Cyflwyniadau cyflym am ffotolyfrau

Hoffech chi’r cyfle i gyflwyno eich ffotolyfr – waeth pa gam o’i greadigaeth y mae arno – i gynulleidfa? Cofrestrwch i gael slot o 5 munud yn ein ‘Cyflwyniad Cyflym am Ffotolyfrau’ galw heibio.

Rydym eisiau i’r cyflwyniadau cyflym hyn am ffotolyfrau fod yn gyfle i artistiaid greu cysylltiadau dros eu gwaith, canfod pobl greadigol newydd i fod yn aelodau o’r gynulleidfa a mireinio eu syniadau eu hunain.