Digwyddiad / 14 Awst 2022

Lluniau Ohonot Ti – Taith Gerdded Ffotograffig am Hunaniaeth

Aaron Lowe

Ar Ddydd Sul 14 Awst, ymunwch ag Aaron Lowe am 2pm yn y Queer Emporium pan fyddent yn eich tywys ar daith gerdded ffotograffig o amgylch canol Caerdydd. Bydd y tro’n canolbwyntio ar thema Hunaniaeth, ac yn eich gwahodd i edrych ar y ddinas hon o safbwyntiau newydd.

Dewch â’ch camerâu a’ch creadigrwydd!

Mae’r tro yn rhad ac am ddim ond rhaid i chi gadw lle drwy: https://www.eventbrite.co.uk/e...

Mae 12 lle ar gael. Gwisgwch esgidiau synhwyrol a chofiwch eich hufen haul os bydd hi’n boeth. Os oes gennych gamera da, gwych! Ond os mai dim ond camera eich ffôn sydd gennych, bydd hynny’n hollol iawn.

Mae’n rhaid i chi fod yn 16+

Cyfarfod yn y Queer Emporium
2 - 4 Yr Arcêd Brenhinol
Heol Eglwys Fair
Caerdydd
CF10 1AE

Proffil Artist

Portread o Aaron Lowe

Aaron Lowe

Mae Aaron Lowe yn ffotograffydd anneuaidd sydd wedi eu seilio yng Nghaerdydd. Am fod ganddynt ddiddordeb brwd mewn cofnodi harddwch pob dydd, mae eu taith gyda ffotograffiaeth wedi dangos deuolrwydd yr enydau sydyn o ryfeddod ond hefyd yr harddwch y gall amynedd ei roi i ddelwedd. Maen nhw’n ffotograffydd digwyddiadau erbyn hyn ac yn mwynhau diflannu i’r cysgodion a dangos y byd drwy eu llygaid nhw, gan ymgolli bob amser yng ngwir deimlad eu hamgylchfyd.