Digwyddiad / 19 Awst 2023

Gweithdy Cyanoteip – Gyda dehongliad BSL

Ymunwch â ni Ddydd Sadwrn 19 Awst am awr o sesiwn lle byddwch yn dysgu sut i wneud eich cyanoteipiau eich hun! Bydd dehongliad BSL ar gael yn y sesiwn hwn.

Mae cyanoteip yn fath o ffotograffiaeth heb gamera lle mae gwrthrychau’n cael eu rhoi ar arwyneb sy’n sensitif i olau ac sydd wedyn yn cael eu gadael yn agored i olau dydd, gan greu delwedd fonocrom.

Mae’r gweithdy hwn yn rhad ac am ddim a bydd y defnyddiau i gyd wedi eu darparu. Nid oes angen archebu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar rai o’r digwyddiadau eraill sy’n digwydd ar yr un diwrnod – dau dro a sgwrs o amgylch yr arddangosfa gyda’r artist Jack Moyse.