Digwyddiad / 28 Meh 2023

Hannah McKay yn sgwrsio â Paul Ellis

Hannah McKay, Paul Ellis

Gobeithio y gallwch ymuno â ni yn Ffotogallery ar Ddydd Mercher 28 Mehefin o 6pm ymlaen i fwynhau digwyddiad ‘sgwrsio’ arbennig rhwng Hannah McKay, sy’n ffoto-newyddiadurwr i Reuters, a Paul Ellis, Cadeirydd y BPPA. Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o gyfres o sgyrsiau sy’n digwydd ochr yn ochr â’r arddangosfa bresennol ‘Assignments 23’ mewn partneriaeth â Chymdeithas Ffotograffwyr y Wasg Brydeinig.

Mae Hannah McKay yn ffotograffydd staff i Reuters sydd wedi’i seilio yn Llundain. Mae hi’n ymdrin ag amrywiaeth o newyddion, chwaraeon ac erthyglau nodwedd. Cwblhaodd Hannah radd BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol y Celfyddydau Creadigol (UCA) yn 2009 cyn cael profiad diwydiannol fel newyddiadurwr preswyl i’r papur newydd The Coventry Telegraph. Yn 2012, symudodd Hannah i Lundain i weithio fel ffotograffydd i asiantaeth ffotograffau ranbarthol cyn gweithio’n llawrydd i asiantaethau gwifren rhyngwladol. Pan ymunodd Hannah â Reuters yn 2017, cafodd y cyfle i weithio ar aseiniadau drwy’r byd i gyd, yn cynnwys: Gemau Olympaidd, Cwpan y Byd Fifa, y Garafan Mudwyr, Priodas, Angladd a Choroniad Brenhinol, Etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau ac Angladd y Frenhines. Derbyniodd Hannah Wobr Pulitzer am ei gwaith ar Argyfwng Ffoaduriaid Rohingya. Enillodd wobr Ffotograffydd Asiantaeth y Flwyddyn y Guardian ac mae ei gwaith wedi derbyn cydnabyddiaeth gan Wobrau Newyddiaduraeth Prydain, gwobrau Picture Editors’ Guild, Cymdeithas Ffotograffwyr y Wasg Brydeinig (y BPPA) a’r Gwobrau Ffotograffiaeth Rhyngwladol (IPA).

Mae Paul Ellis wedi bod yn ffotograffydd staff i Agence France-Presse yng ngogledd Lloegr am 17 mlynedd yn adrodd am bopeth bron sy’n digwydd. Llawer o chwaraeon, ond hefyd newyddion sy’n torri, ymweliadau brenhinol a digwyddiadau gwleidyddol yn y wlad hon a thramor. Mae’n gadeirydd y BPPA, rôl y mae’n hynod o falch ohoni, gan sicrhau ymrwymiad y gymdeithas i hyrwyddo ffoto-newyddiaduraeth a ffotograffiaeth y wasg. Astudiodd ffoto-newyddiaduraeth gyda’r NCTJ yn Sheffield fwy na 25 mlynedd yn ôl, gan weithio mewn papurau newydd wythnosol a rhanbarthol, asiantaethau’r wasg leol a chenedlaethol, fel newyddiadurwr llawrydd i bapurau newydd ac yn rhyngwladol gyda’r Associated Press ac yn awr AFP.

Archebwch eich tocyn rhad ac am ddim ar-lein drwy Eventbrite.

Proffil Artistiaid

Portread o Hannah McKay

Hannah McKay

Mae Hannah McKay yn ffotograffydd staff i Reuters sydd wedi’i seilio yn Llundain. Mae hi’n ymdrin ag amrywiaeth o newyddion, chwaraeon ac erthyglau nodwedd. Cwblhaodd Hannah radd BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol y Celfyddydau Creadigol (UCA) yn 2009 cyn cael profiad diwydiannol fel newyddiadurwr preswyl i’r papur newydd The Coventry Telegraph. Yn 2012, symudodd Hannah i Lundain i weithio fel ffotograffydd i asiantaeth ffotograffau ranbarthol cyn gweithio’n llawrydd i asiantaethau gwifren rhyngwladol. Pan ymunodd Hannah â Reuters yn 2017, cafodd y cyfle i weithio ar aseiniadau drwy’r byd i gyd, yn cynnwys: Gemau Olympaidd, Cwpan y Byd Fifa, y Garafan Mudwyr, Priodas, Angladd a Choroniad Brenhinol, Etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau ac Angladd y Frenhines. Derbyniodd Hannah Wobr Pulitzer am ei gwaith ar Argyfwng Ffoaduriaid Rohingya. Enillodd wobr Ffotograffydd Asiantaeth y Flwyddyn y Guardian ac mae ei gwaith wedi derbyn cydnabyddiaeth gan Wobrau Newyddiaduraeth Prydain, gwobrau Picture Editors’ Guild, Cymdeithas Ffotograffwyr y Wasg Brydeinig (y BPPA) a’r Gwobrau Ffotograffiaeth Rhyngwladol (IPA).

Portread o Paul Ellis

Paul Ellis

Mae Paul Ellis wedi bod yn ffotograffydd staff i Agence France-Presse yng ngogledd Lloegr am 17 mlynedd yn adrodd am bopeth bron sy’n digwydd. Llawer o chwaraeon, ond hefyd newyddion sy’n torri, ymweliadau brenhinol a digwyddiadau gwleidyddol yn y wlad hon a thramor. Mae’n gadeirydd y BPPA, rôl y mae’n hynod o falch ohoni, gan sicrhau ymrwymiad y gymdeithas i hyrwyddo ffoto-newyddiaduraeth a ffotograffiaeth y wasg. Astudiodd ffoto-newyddiaduraeth gyda’r NCTJ yn Sheffield fwy na 25 mlynedd yn ôl, gan weithio mewn papurau newydd wythnosol a rhanbarthol, asiantaethau’r wasg leol a chenedlaethol, fel newyddiadurwr llawrydd i bapurau newydd ac yn rhyngwladol gyda’r Associated Press ac yn awr AFP.