Digwyddiad / 30 Tach 2023

Ffocws Online Artist Talk #01

Alice Forde, Emma Spreadborough, Megan Morgan

Hoffem eich gwahodd chi’n gynnes iawn i ymuno â ni ar gyfer cyfres o sgyrsiau gyda’r deg artist a ddewiswyd ar gyfer Ffocws 2023.

Mae Ffocws yn rhan o genhadaeth Ffotogallery i gefnogi artistiaid yng Nghymru sy’n dod i’r amlwg neu sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd ac sy’n herio proses a chyfrwng ffotograffiaeth a’r ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio. Ar gyfer detholiad eleni, aethom ati i arolygu graddedigion diweddar ar draws y wlad yn ogystal ag artistiaid uchelgeisiol drwy alwad agored mewn cydweithrediad â Cardiff MADE (Higgins mewn Ffocws).

Ar gyfer y sgwrs gyntaf hon bydd Alice Forde, Emma Spreadborough a Megan Morgan yn ymuno â ni. Mae rhagor o fanylion yr artistiaid isod, a gallwch archebu eich tocyn am ddim drwy Eventbrite yma.

Proffil Artistiaid

Portread o Alice Forde

Alice Forde

Mae amwysedd yn ffocws yn fy ngweledigaeth greadigol. Rwy’n teimlo bod elfen chwareus mewn gwneud fy ffotograffiaeth yn gwestiwn ac nid datganiad. Ffasiwn yw’r catalydd sy’n gadael i mi wneud hyn gan hefyd archwilio diwylliant, cysylltiadau dynol a’u hymddygiad yn fy ngwaith ffotograffig egnïol a gweledol arbrofol. Am fy mod newydd raddio gyda BA mewn Ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru rwy’n edrych ymlaen at gael mwy o brofiad mewn ffotograffiaeth ffasiwn olygyddol sy’n canolbwyntio’n arbennig ar gyhoeddiadau a chreu cyrff ffisegol o waith.

Portread o Emma Spreadborough

Emma Spreadborough

Mae Emma Spreadborough (g.2000) yn artist Gwyddelig sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau ffotograffig. Mae ei gwaith celf wedi ei ddylanwadu’n fawr gan lenyddiaeth, hanes a chwedloniaeth Iwerddon. Graddiodd Emma yn ddiweddar o Goleg Celf Abertawe, lle astudiodd o 2020 hyd 2023. Ers iddi raddio, mae hi wedi symud yn ôl i Belfast i barhau ei gwaith. Ar hyn o bryd mae hi’n berchen ar stiwdio ynFlax Art Studios, yn yRhaglen Artistiaid Datblygol.

Portread o Megan Morgan

Megan Morgan

Mae Megan Morgan yn ffotograffydd digidol sy’n gweithio o Sir Benfro, Cymru ac sy’n raddedig o ysgol gelf Coleg Sir Gâr gyda BA mewn ffotograffeg amlddigysblaethol a dylunio 3d. Mae diddordebau Megan mewn ffotograffeg anifeiliaid ac mae hi’n defnyddio ei chariad at anifeiliaid i yrru ei chreadigedd. Yr hyn sy’n ei chyfareddu yw’r cysylltiad sydd gan bobl ac anifeiliaid â’i gilydd, ac mor bwysig yw’r cysylltiad hwnnw, ac mae hi’n defnyddio’r lens i dynnu llun anifeiliaid prydferth y byd. O weithio mewn fferm ffoli, mae ei ffotograffeg yn amrywiol – o gathod bach i deigrod, nid yw’n anghofio unrhyw un.